เลเซอร์ไมโครมิเตอร์แบบ CCD อเนกประสงค์

GV-T ซีรี่ส์

[ผลิตภัณฑ์ที่ยกเลิกการผลิต]

ผลิตภัณฑ์นี้ถูกยกเลิกการผลิตแล้ว

ผลิตภัณฑ์ทดแทนที่แนะนำ
หากต้องการติดต่อเรา::

GV-T ซีรี่ส์ - เลเซอร์ไมโครมิเตอร์แบบ CCD อเนกประสงค์

เลเซอร์ไมโครมิเตอร์แบบ CCD

คุณลักษณะ

  • ปรับแนวลำแสงอย่างง่ายเนื่องจากการตรวจสอบตำแหน่ง
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

เซนเซอร์ (Sensor)