เลเซอร์ไมโครมิเตอร์แบบ CCD อเนกประสงค์

GV-T ซีรี่ส์

[ผลิตภัณฑ์ที่ยกเลิกการผลิต]

ผลิตภัณฑ์นี้ถูกยกเลิกการผลิตแล้ว

ผลิตภัณฑ์ทดแทนที่แนะนำ
หากต้องการติดต่อเรา::

GV-T ซีรี่ส์ - เลเซอร์ไมโครมิเตอร์แบบ CCD อเนกประสงค์

เลเซอร์ไมโครมิเตอร์แบบ CCD

คุณลักษณะ

 • ปรับแนวลำแสงอย่างง่ายเนื่องจากการตรวจสอบตำแหน่ง

สำหรับผู้เยี่ยมชมที่ดูหน้านี้

  รายการที่ดาวน์โหลดมากที่สุด

   • Trade Shows and Exhibitions
   • eNews Subscribe

   เซนเซอร์ (Sensor)