ยังเปิดดำเนินการอย่างเต็มรูปแแบบ คลิกดูว่า คีย์เอ็นซ์ สามารถเปิดดำเนินการเพื่อสนับสนุนลูกค้าด้วยการจัดส่งอย่างรวดเร็ว การทดสอบชิ้นงาน การสาธิตผลิตภัณฑ์แบบเสมือนจริง และบริการอื่นๆ ได้อย่างไร
  1. หน้าหลัก
  2. ผลิตภัณฑ์
  3. เซนเซอร์ (Sensor)
  4. โพสิชันนิ่งเซนเซอร์
  5. ดิจิตอลเซนเซอร์แบบสัมผัสความแม่นยำสูง
  6. รุ่นต่างๆ

ดิจิตอลเซนเซอร์แบบสัมผัสความแม่นยำสูง

GT2 ซีรี่ส์

ยูนิตการสื่อสารรุ่นต่างๆ

ฟังก์ชัน
Accurate D.F.D.
รุ่น รูปร่าง การวิเคราะห์
ผลลัพธ์
ค่าที่อ่านได้
การวัด
ที่วัดได้
ค่าที่อ่านได้
การควบคุม
อินพุต
แก้ไข
เกณฑ์ความ
คลาดเคลื่อน
ที่วัดได้
ข้อสังเกต
EtherNet/IP™ DL-EP1 ใช้การสื่อสารตามรอบ
ไม่จำเป็นต้องสร้างโปรแกรมสื่อสาร
เปลี่ยนการตั้งค่าด้วยการสื่อสารด้วยข้อความโดยตรง
DeviceNet™ DL-DN1 ใช้การสื่อสาร I/O
ไม่จำเป็นต้องสร้างโปรแกรมสื่อสาร
เปลี่ยนการตั้งค่าด้วยการสื่อสารด้วยข้อความโดยตรง
PROFINET DL-PN1 ใช้การสื่อสารข้อมูล I/O
ไม่จำเป็นต้องสร้างโปรแกรมสื่อสาร
เปลี่ยนการตั้งค่าโดยใช้การสื่อสารข้อมูลที่บันทึก
PROFIBUS DL-PD1 ใช้การการส่งข้อมูลตามรอบ
ไม่จำเป็นต้องสร้างโปรแกรมสื่อสาร
เปลี่ยนการตั้งค่าด้วยบริการ DP-V1
CC-Link DL-CL1 ใช้การส่งข้อมูลตามรอบ
ไม่จำเป็นต้องสร้างโปรแกรมสื่อสาร
เปลี่ยนการตั้งค่าด้วยการควบคุมแบบ Handshake
RS-232C DL-RS1A ใช้สายเคเบิลสื่อสาร RS-232C
สื่อสารโดยการสร้างโปรแกรมสื่อสาร
BCD DL-RB1A ซิงโครไนซ์และอัพเดทค่าการวัดด้วยขั้วอินพุต
หรืออัพเดทอัตโนมัติโดยไทม์เมอร์
อ่านและซิงโครไนซ์ค่าโดย
สโตรบเอาต์พุต

เคล็ดลับการใช้งานเซนเซอร์แบบสัมผัส

  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

เซนเซอร์ (Sensor)