ชนิด
แอมพลิฟายเออร์ยูนิต
รูปร่าง/รุ่น
เอาต์พุต
การวิเคราะห์
(5 เอาต์พุต)
ชนิดติดตั้งบนราง DIN
ชนิดติดตั้งบนแผงควบคุม
ฟังก์ชัน 5 เอาต์พุต
พิจารณา 5 สถานะ HH/High/Go/Low/LL
ฟังก์ชันเลือกช่อง
บันทึกค่าการตั้งค่าขีดจำกัด และค่าที่ตั้งไว้ได้ถึง 4 กลุ่มที่ต่างกัน
ฟังก์ชันการคำนวณโดยใช้ยูนิตขยาย
ใช้การคำนวณ เช่น ค่าสูงสุด ค่าต่ำสุด
และระดับความเรียบได้

ปลายสายเปลือย คอนเนคเตอร์ แผงควบคุม
ยูนิตหลัก NPN GT2-71N GT2-71CN GT2-75N
PNP GT2-71P GT2-71CP GT2-75P
ยูนิตขยาย NPN GT2-72N GT2-72CN GT2-76N
PNP GT2-72P GT2-72CP GT2-76P

เอาต์พุตแบบ
อะนาล็อก
(4 ถึง 20 mA)
ชนิดติดตั้งบนราง DIN
ฟังก์ชัน 3 เอาต์พุต
พิจารณา 3 สถานะ High/Go/Low
ฟังก์ชันเลือกช่อง
บันทึกค่าการตั้งค่าขีดจำกัด และค่าที่ตั้งไว้ได้ถึง 4 กลุ่มที่ต่างกัน
ฟังก์ชันการคำนวณโดยใช้ยูนิตขยาย
ใช้การคำนวณ เช่น ค่าสูงสุด ค่าต่ำสุด
และระดับความเรียบได้

คอนเนคเตอร์
ยูนิตหลัก NPN GT2-71MCN
PNP GT2-71MCP

เอาต์พุตพัลส์ ชนิดติดตั้งบนราง DIN
การเลือกความแตกต่างของ Phase ต่ำสุด
[0.5/2.5/5/25 μs]
ทำเอาต์พุตแบบกลุ่มของข้อมูลตำแหน่งได้

ปลายสายเปลือย
ยูนิตหลัก NPN GT2-71D

จอแสดงผล
ขนาดใหญ่
ชนิดติดตั้งบนแผงควบคุม
การทำงานที่ง่ายดายด้วยจอแสดงผลและปุ่มขนาดใหญ่
เชื่อมต่อหัวเซนเซอร์ด้วยบอร์ดขยายได้ถึง 11 หัว
* เชื่อมต่อหัวเซนเซอร์ได้ถึง 2 หัว ด้วยตัวเครื่องเพียงเครื่องเดียว

คอนเนคเตอร์
ตัวเครื่อง NPN GT2-100N
PNP GT2-100P
บอร์ดขยาย
(3 หัวเซนเซอร์/1 บอร์ด)
NPN GT2-E3N
PNP GT2-E3P

แอมพลิฟายเออร์ยูนิตแบบต่อได้หลายหัวเซนเซอร์ ชนิดติดตั้งบนราง DIN
เชื่อมต่อหัวเซนเซอร์กับแอมพลิฟายเออร์ยูนิตได้ถึง 5 หัว
เชื่อมต่อหัวเซนเซอร์ได้ถึง 15 หัว โดยเพิ่มยูนิตขยาย 2 ยูนิต
* ต้องมียูนิตสื่อสาร (DL ซีรี่ส์) สำหรับเอาต์พุต

การเชื่อมต่อหลายหัว
ยูนิตหลัก GT2-500
ยูนิตขยาย GT2-550