ชนิดดินสอระยะใกล้
GT2-S1 GT2-S5
ความละเอียด 0.1 μm
ความแม่นยำ 1 μm
(ช่วง 0.1 มม. ของศูนย์กลาง การวัดใดๆ ±0.15 มม.)
ความละเอียด 0.1 μm
ความแม่นยำ 1 μm
(ช่วง 0.2 มม. ของศูนย์กลาง การวัดใดๆ ±0.3 มม.)
ความแม่นยำสูง (ความละเอียด 0.1 μm / ความแม่นยำ 1 μm)
ชนิดดินสอ
GT2-P12K GT2-P12KL GT2-P12KF GT2-PA12K GT2-PA12KL
ชนิดกล่อง
GT2-H12K GT2-H12KL GT2-H12KF GT2-H12KLF GT2-A12K GT2-A12KL
การใช้งานทั่วไป (ความละเอียด 0.5 μm / ความแม่นยำ 2 μm)
ชนิดดินสอ
GT2-P12 GT2-P12L GT2-P12F GT2-PA12 GT2-PA12L
ชนิดกล่อง
GT2-H12 GT2-H12L GT2-H12F GT2-H12LF GT2-A12 GT2-A12L
การใช้งานทั่วไป (ความละเอียด 0.5 μm / ความแม่นยำ 3 μm)
ชนิดกล่อง
GT2-H32 GT2-H32L GT2-A32
การใช้งานทั่วไป (ความละเอียด 0.5 μm / ความแม่นยำ 3.5 μm)
ชนิดกล่อง
GT2-H50 GT2-A50
สายเคเบิลของหัวเซนเซอร์
สายเคเบิลกันน้ำมัน (แบบต่อตรง) 1 สายเคเบิลมาตรฐาน (แบบต่อตรง) สายเคเบิลมาตรฐาน (รูปตัว L) 2
GT2-CHP2M 2 ม. GT2-CH2M 2 ม. GT2-CHL2M 2 ม.
GT2-CHP5M 5 ม. GT2-CH5M 5 ม. GT2-CHL5M 5 ม.
GT2-CHP10M 10 ม. GT2-CH10M 10 ม. GT2-CHL10M 10 ม.
GT2-CH20M 20 ม. GT2-CHL20M 20 ม.
1. หากต้องการใช้ NEMA Type 13/IP67G ด้วยชนิดดินสอ ต้องใช้สายเคเบิลกันน้ำมัน
2. ใช้ได้กับชนิด 12 มม. เท่านั้น