ประเทศไทย

ใช้งานง่าย

ลดเวลาในการออกแบบและผลิตได้เป็นอย่างมาก

สามารถติดตั้งเซนเซอร์ได้เกือบทุกที่เนื่องด้วยตัวเครื่องที่บาง ø8 มม. ซึ่งสามารถติดตั้งที่ใดก็ได้บนตัวเครื่อง ถ้าคุณใช้ขายึดเฉพาะ คุณไม่จำเป็นต้องใช้ตัวจับยึดที่มีรู สามารถติดตั้งชนิดขอบเหล็กได้โดยตรงเพียงแค่เจาะรูขนาด ø10 มม. เท่านั้น

ลดเวลาในการออกแบบและผลิตได้เป็นอย่างมาก

ชนิดอัดอากาศไม่ต้องใช้กลไกขับเคลื่อน

สามารถทำการวัดโดยที่หัวเซนเซอร์ยังอยู่กับที่ ดังนั้นจึงไม่ต้องใช้กลไกใดในการเคลื่อนหัวเซนเซอร์ โดยจะช่วยประหยัดพื้นที่ติดตั้งซึ่งจะลดค่าใช้จ่ายในการตั้งค่าเริ่มต้น และยังขจัดปัญหาเรื่องความผันแปรของความแม่นยำเนื่องจากไม่มีตัวจับยึด

ชนิดอัดอากาศไม่ต้องใช้กลไกขับเคลื่อน

การคำนวณที่ง่าย

โหมดการตรวจจับที่หลากหลายจะเป็นมาตรฐาน สามารถกำหนดค่าการคำนวณระหว่างแอมพลิฟายเออร์ยูนิตเพิ่มเติมได้โดยเลือกโหมดที่ต้องการ

[การวัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเพลา]

เมื่อวางวัตถุเป้าหมายไว้ระหว่างหัวเซนเซอร์สองหัว จะแสดงเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก

[การวัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเพลา]

[การตรวจสอบความเรียบ]

การแสดงค่าความเรียบสามารถทำได้โดยการลบค่าต่ำสุดออกจากค่าสูงสุด

[การตรวจสอบความเรียบ]

โหมดการตรวจจับที่หลากหลายรองรับการประยุกต์ใช้งานทุกรูปแบบ

หัวเซนเซอร์ชุดเดียว

หัวเซนเซอร์ชุดเดียว

หัวเซนเซอร์หลายชุด/ เมื่อติดตั้งแอมพลิฟายเออร์เพิ่มเติม (โหมดการประยุกต์ใช้งาน)

หัวเซนเซอร์หลายชุด/ เมื่อติดตั้งแอมพลิฟายเออร์เพิ่มเติม (โหมดการประยุกต์ใช้งาน)

ด้านบนสุดของหน้า

บริษัท คีย์เอ็นซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด 2034/140-143 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ชั้น 33
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 02-369-2777
อีเมล์: info@keyence.co.th
ร่วมงานกับเรา: KEYENCE Career Site