1. หน้าหลัก
  2. ผลิตภัณฑ์
  3. เซนเซอร์ (Sensor)
  4. โพสิชันนิ่งเซนเซอร์
  5. ดิจิตอลเซนเซอร์แบบสัมผัสสำหรับทุกรูปแบบการใช้งาน
  6. คุณลักษณะ

ดิจิตอลเซนเซอร์แบบสัมผัสสำหรับทุกรูปแบบการใช้งาน

GT ซีรี่ส์

แอมพลิฟายเออร์ที่อ่านค่าง่าย

ตรวจสอบสถานะได้อย่างรวดเร็ว

การอ่านค่าได้อย่างรวดเร็วเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ไฟแสดงสถานะและบาร์กราฟชนิด 2 สีที่สว่างสดใสสามารถมองเห็นได้ง่ายในการใช้งานทุกชนิด

ฟังก์ชันการตรวจสอบตัวเอง

การแจ้งเตือนแกน

การแจ้งเตือนแกน

ในกรณีที่แกนเกิดความเสียหายหรือสกปรก แกนอาจติดขัด หรือคงค้างอยู่ในตำแหน่งยืดออก ฟังก์ชันนี้จะส่งสัญญาณเตือนออกไปหากแกนดังกล่าวไม่หดกลับสู่ตำแหน่งเดิมของหัวเซนเซอร์ ระบบการแจ้งเตือนเพื่อการบำรุงรักษาเครื่องเชิงป้องกันนี้ ช่วยขจัดปัญหาเครื่องหยุดชะงัก ลดวัสดุเสียและการต้องเริ่มงานใหม่

ฟังก์ชันการแจ้งเตือนสายแตก

ฟังก์ชันการแจ้งเตือนสายแตก

ส่งสัญญาณแจ้งเตือนออกไปในกรณีที่สายเคเบิลของหัวเซนเซอร์แตกขาด

สีเขียวคือ OK; สีแดงคือ NG [ไฟแสดงสถานะแบบ 2 สี]

หัวเซนเซอร์มีไฟแสดงสถานะ 2 สีที่สว่างสดใส โดยแสงจะเป็นสีแดงเมื่อผลลัพธ์เป็น NG (ไม่ถูกต้อง) ทำให้สามารถทราบจุดที่มีปัญหาได้อย่างง่ายดาย

ไฟแสดงสถานะ 2 สี

สถานะการทำงาน [LED แบบบาร์กราฟ]

เนื่องจากการปรับเปลี่ยนของตัวเลขแสดงผลจะช้ากว่าการตรวจจับภายในเครื่อง คุณสามารถตรวจสอบสถานะของชิ้นงานที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วได้อย่างง่ายดายโดยการมองที่ LED แบบบาร์กราฟ

LED แบบบาร์กราฟ

  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

ด้านบนสุดของหน้า

บริษัท คีย์เอ็นซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด 2034/140-143 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ชั้น 33
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 66-(0)2-369-2777
อีเมล์: info@keyence.co.th
ร่วมงานกับเรา: KEYENCE Career Site

เซนเซอร์ (Sensor)