ยังเปิดดำเนินการอย่างเต็มรูปแแบบ
คลิกดูว่า คีย์เอ็นซ์ สามารถเปิดดำเนินการเพื่อสนับสนุนลูกค้าด้วยการจัดส่งอย่างรวดเร็ว การทดสอบชิ้นงาน การสาธิตผลิตภัณฑ์แบบเสมือนจริง และบริการอื่นๆ ได้อย่างไร
  1. หน้าหลัก
  2. ผลิตภัณฑ์
  3. เซนเซอร์ (Sensor)
  4. โพสิชันนิ่งเซนเซอร์
  5. ดิจิตอลอัลตราโซนิค เซนเซอร์กำลังแรงสูง
  6. คุณลักษณะ

ดิจิตอลอัลตราโซนิค เซนเซอร์กำลังแรงสูง

FW ซีรี่ส์

โหมดการตรวจจับที่หลากหลาย

สามารถเลือกโหมดการตรวจจับที่แตกต่างกัน 5 โหมด

แบบใช้งานทั่วๆ ไป

โหมด F-1

(สำหรับใช้งานทั่วไป)

สามารถปรับแต่งความไวได้อย่างหลากหลาย ตัวอย่างเช่น คุณสามารถ “ปรับตั้งค่าจุดตรวจจับ 2 จุด” ได้ด้วยการกดปุ่ม [SET] โดยที่มีชิ้นงานหรือไม่มีชิ้นงานอยู่ก็ได้ และสามารถ “ปรับแต่งอัตโนมัติสมบูรณ์แบบ” ได้อย่างอัตโนมัติ ในขณะที่เจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายชิ้นงาน

โหมด F-1

ชิ้นงานที่มีฉากหลัง

โหมด F-2

(ชิ้นงานที่มีฉากหลัง)

โหมดนี้เหมาะสำหรับการตรวจจับชิ้นงานที่มีฉากหลัง เครื่องจะแสดงค่าความสูงของชิ้นงานโดยใช้ฉากหลังเป็นจุดอ้างอิง โดยจะมี “การปรับตั้งค่าจุดตรวจจับ 1 จุด” ซึ่งจะตรวจจับเฉพาะชิ้นงานที่อยู่ ณ ความสูงระดับหนึ่งเท่านั้น โดยไม่มีการตรวจจับฉากหลัง

โหมด F-2

ชิ้นงานบนสายพานลำเลียง

โหมด A-1

(ชิ้นงานบนสายพานลำเลียง)

โหมดนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตรวจจับการมีอยู่หรือไม่มีอยู่ของชิ้นงานซึ่งเคลื่อนที่ด้วยสายพานลำเลียง เครื่องจะแสดงค่าความสูงของชิ้นงานโดยใช้ฉากหลังเป็นจุดอ้างอิง มีระบบ “การปรับตั้งสายพานลำเลียง” สำหรับใช้ในการตรวจจับเฉพาะตัวชิ้นงาน โดยไม่ตรวจจับความสั่นไหวของสายพานลำเลียง เอาต์พุต 2 ใช้สำหรับการส่งสัญญาณเตือนว่ามีการตรวจพบสายพานลำเลียงที่ว่างเปล่า หรือความผิดปกติอื่นๆ

โหมด A-1

การตรวจจับระดับของเหลว

โหมด A-2

(ระดับของเหลว)

โหมดนี้เหมาะสำหรับใช้ตรวจจับระดับของเหลว เครื่องจะแสดงระดับความสูงของของเหลวโดยใช้ก้นถังเป็นจุดอ้างอิง คุณสามารถตั้งค่าล่วงหน้า 2 ค่า (ขีดจำกัดบนและขีดจำกัดล่าง) และตั้งค่าไว้ล่วงหน้าอีก 2 ค่าสำหรับการประมาณการค่าบนและค่าล่าง เพื่อการตรวจจับสถานะต่างๆ 4 สถานะดังนี้ คือ ปกติ ใกล้ขีดจำกัดบน ใกล้ขีดจำกัดล่าง และความผิดปกติที่ขีดจำกัดบนและขีดจำกัดล่าง

โหมด A-2

การควบคุมโซน

โหมด A-3

(การควบคุมโซน)

โหมดนี้เหมาะสำหรับการควบคุมปั๊มโดยการตรวจจับระดับของเหลวในถัง หรือสำหรับใช้ควบคุมความตึงของแผ่นวัสดุ เครื่องสามารถแสดงระดับของของเหลวหรือของแผ่นวัสดุได้ด้วยการตั้งค่าระดับอ้างอิงตามที่คุณต้องการ คุณสามารถตั้งค่าล่วงหน้า 2 ค่า (ขีดจำกัดบนและขีดจำกัดล่าง) เพื่อควบคุมอุปกรณ์ เช่น เมื่อระดับเกินขีดจำกัดบน เอาต์พุตจะถูกปิดลงเพื่อปิดอุปกรณ์นั้น และเมื่อระดับต่ำกว่าขีดจำกัดล่าง เอาต์พุตจะถูกเปิดขึ้นเพื่อเปิดใช้อุปกรณ์ดังกล่าว

โหมด A-3

ห้องสมุดเซนเซอร์

  • Flow Sensors
  • High Temperature Sensors
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

ด้านบนสุดของหน้า

บริษัท คีย์เอ็นซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด 2034/140-143 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ชั้น 33
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 02-369-2777
อีเมล์: info@keyence.co.th
ร่วมงานกับเรา: KEYENCE Career Site

เซนเซอร์ (Sensor)