1. หน้าหลัก
  2. ผลิตภัณฑ์
  3. เซนเซอร์ (Sensor)
  4. โพสิชันนิ่งเซนเซอร์
  5. ดิจิตอลอัลตราโซนิค เซนเซอร์กำลังแรงสูง
  6. คุณลักษณะ

ดิจิตอลอัลตราโซนิค เซนเซอร์กำลังแรงสูง

FW ซีรี่ส์

ประสิทธิภาพการทำงานสูง ใช้งานง่าย

ฟังก์ชันที่ครบถ้วนเพื่อการประยุกต์ใช้งานทุกชนิด

ประสิทธิภาพการทำงานหลากหลาย ใช้งานง่าย

ประสิทธิภาพหลากหลาย

จอแสดงผลคู่แบบดิจิตอล

จอแสดงผลดิจิตอลจะแสดงระยะห่างด้วยตัวเลขที่อ่านเข้าใจง่าย

ตั้งค่าง่ายด้วยการกดปุ่มเดียว

ตั้งค่าเครื่องได้อย่างง่ายดายด้วยกดปุ่ม [SET] โดยที่มีชิ้นงานหรือไม่มีชิ้นงานอยู่ก็ได้

แสดงความสูงของชิ้นงาน

แสดงความสูงเป็นตัวเลข

เครื่องแรกในวงการอุตสาหกรรม

ฟังก์ชันนี้จะแสดงความแตกต่างของความสูงของชิ้นงาน หรือระดับของของเหลวได้อย่างสะดวกง่ายดาย เครื่องจะแสดงความสูงของชิ้นงานหรือระดับของของเหลวเป็นตัวเลข ซึ่งผู้ใช้สามารถนำมาใช้ในการกำหนดค่าที่ตั้งล่วงหน้าได้ ทำให้เซนเซอร์นี้ใช้งานง่ายสำหรับผู้ใช้ทั่วไป FW ซีรี่ส์จึงเป็นทางเลือกที่เหนือกว่าเซนเซอร์ชนิด Reflective ทั่วไป ซึ่งมักแสดงค่าที่ไม่ใช่ตัวเลข หรือแสดงเป็นแถบไฟ LED (อยู่ระหว่างการจดสิทธิบัตร)

วิธีการปรับความไวที่สะดวก

การปรับตั้งค่าจุดตรวจจับ 1 จุด

การปรับตั้งค่าจุดตรวจจับ 1 จุด

ฟังก์ชันนี้เหมาะสำหรับการใช้ตรวจจับชิ้นงานที่มีฉากหลัง กดปุ่ม [SET] เพียงครั้งเดียวจะทำให้เครื่องตรวจจับเฉพาะชิ้นงานที่มีความสูงในระดับหนึ่งเท่านั้น โดยไม่ตรวจจับฉากหลัง

การปรับตั้งสายพานลำเลียง

การปรับตั้งสายพานลำเลียง

เครื่องจะปรับค่าที่ตั้งล่วงหน้าโดยอัตโนมัติไปที่ระดับซึ่งไม่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของฉากหลัง (เช่น สายพานลำเลียง เป็นต้น)

ฟังก์ชันป้องการกระเพื่อมและโหมดค่าแสดงผลเฉลี่ย

ฟังก์ชันป้องการกระเพื่อมจะป้องกันไม่ให้เครื่องแสดงค่าที่ตรวจจับได้กลับไปกลับมา ซึ่งสามารถทำได้ด้วยการหน่วงเวลาตอบสนองให้นานขึ้น ในขณะที่ระดับของเหลวกระเพื่อมขึ้นลงในการตรวจจับระดับของเหลว นอกจากนี้ การเลือกโหมดค่าแสดงผลเฉลี่ยจะช่วยลดความผันผวนของค่าที่แสดงในจอแสดงผล

ฟังก์ชันประหยัดพลังงาน

เมื่อใช้ฟังก์ชันนี้ หน้าจอจะถูกใช้งานน้อยลงเมื่อเซนเซอร์ไม่ได้ทำงาน การสิ้นเปลืองพลังงานจะลดลงประมาณ 20% เฉพาะเมื่อใช้ FW-H02/H07

ฟังก์ชันการปรับค่าภายนอก

ฟังก์ชันนี้มีประสิทธิภาพในการตรวจจับในสภาพแวดล้อมที่เลวร้ายโดยค่าความแตกต่างของความไวมีเพียงเล็กน้อยเท่านั้น เมื่อค่าที่แสดงมีความผันผวนเนื่องมาจากความผันแปรของอุณหภูมิหรือตำแหน่งของฉากหลัง ค่าที่แสดงบนจอจะถูกชดเชยด้วยอินพุตปรับค่าภายนอกก่อนที่จะตรวจจับ คุณสามารถใช้ครั้งละหนึ่งฟังก์ชั้นเท่านั้น

ฟังก์ชันเลือกช่อง

เครื่องสามารถตรวจจับชิ้นงานได้มากถึง 4 ประเภท โดยการป้อนค่าอินพุตเลือกช่องจากภายนอก คุณสามารถใช้ครั้งละหนึ่งฟังก์ชั้นเท่านั้น

เอาต์พุตการแสดงผลแบบอะนาล็อก

FW ซีรี่ส์มีเอาต์พุตแบบอะนาล็อก (4 ถึง 20 mA) คุณสามารถใช้ครั้งละหนึ่งฟังก์ชั้นเท่านั้น

ตัวเลือกแอมพลิฟายเออร์แบบติดตั้งที่แผงควบคุม

ตัวเลือกแอมพลิฟายเออร์แบบติดตั้งที่แผงควบคุม

ตัวเลือกการติดตั้งที่หลากหลาย

ผลิตภัณฑ์มีรุ่นต่างๆ รวมทั้งรุ่นสำหรับติดตั้งที่แผงควบคุมเพื่อใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ของหน้าจอที่ใช้งานง่าย ขนาดที่กะทัดรัดของแอมพลิฟายเออร์ช่วยให้สามารถติดตั้งเครื่องแบบหน้าสัมผัสได้

ห้องสมุดเซนเซอร์

  • Flow Sensors
  • High Temperature Sensors
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

ด้านบนสุดของหน้า

บริษัท คีย์เอ็นซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด 2034/140-143 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ชั้น 33
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 66-(0)2-369-2777
อีเมล์: info@keyence.co.th
ร่วมงานกับเรา: KEYENCE Career Site

เซนเซอร์ (Sensor)