ยังเปิดดำเนินการอย่างเต็มรูปแแบบ
คลิกดูว่า คีย์เอ็นซ์ สามารถเปิดดำเนินการเพื่อสนับสนุนลูกค้าด้วยการจัดส่งอย่างรวดเร็ว การทดสอบชิ้นงาน การสาธิตผลิตภัณฑ์แบบเสมือนจริง และบริการอื่นๆ ได้อย่างไร
  1. หน้าหลัก
  2. ผลิตภัณฑ์
  3. เซนเซอร์ (Sensor)
  4. โพสิชันนิ่งเซนเซอร์
  5. ดิจิตอลอัลตราโซนิค เซนเซอร์กำลังแรงสูง
  6. การประยุกต์ใช้งาน

ดิจิตอลอัลตราโซนิค เซนเซอร์กำลังแรงสูง

FW ซีรี่ส์

อุตสาหกรรมอาหาร, เคมี และเครื่องสำอาง

ประสิทธิภาพการทำงานของอัลตราโซนิคเซนเซอร์ที่ดีเยี่ยมสำหรับการประยุกต์ใช้งานทุกชนิด

การตรวจจับขวดโปร่งใสในกระบวนการล้างทำความสะอาด

การตรวจจับขวดโปร่งใสในกระบวนการล้างทำความสะอาด

FW ซีรี่ส์สามารถตรวจจับชิ้นงานโปร่งใสที่มีรูปทรงกลมได้อย่างแม่นยำ นอกจากนี้ การตรวจจับยังไม่ได้รับผลกระทบจากสภาวะแวดล้อม ซึ่งมีหยดน้ำเกาะอยู่ตามพื้นผิวของชิ้นงานอีกด้วย


การตรวจจับบรรจุภัณฑ์ไวนิลในสายพานลำเลียง

การตรวจจับบรรจุภัณฑ์ไวนิลในสายพานลำเลียง

ด้วยเหตุที่ชิ้นงานมีความโปร่งใสและมีลักษณะพื้นผิวภายนอกที่มีรูปทรงไม่คงที่ การตรวจจับด้วยโฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์จึงเป็นไปด้วยความยากลำบาก FW ซีรี่ส์สามารถตรวจจับชิ้นงานที่มีพื้นผิวภายนอกเป็นคลื่นได้อย่างแม่นยำ

การตรวจจับห่อลูกกวาดบนสายพานลำเลียง

การตรวจจับห่อลูกกวาดบนสายพานลำเลียง

การตรวจจับห่อลูกกวาดที่โปร่งใสด้วยโฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์ทั่วไปมักจะเป็นไปด้วยความยากลำบาก ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสิ่งที่บรรจุอยู่ในบรรจุภัณฑ์ดังกล่าว FW ซีรี่ส์จะตรวจจับเฉพาะผิวด้านนอกที่โปร่งใสของบรรจุภัณฑ์ได้อย่างแม่นยำ โดยไม่ได้รับผลกระทบจากสิ่งที่บรรจุอยู่ภายใน

การตรวจจับฝาปิดที่โปร่งใสของบรรจุภัณฑ์

การตรวจจับฝาปิดที่โปร่งใสของบรรจุภัณฑ์

FW ซีรี่ส์สามารถตรวจจับได้อย่างแม่นยำแม้กับชิ้นงานที่มีผิวเป็นคลื่น นอกจากนี้ การตรวจจับยังไม่ได้รับผลกระทบจากสิ่งที่อยู่ภายใน เมื่อมีการปิดบรรจุภัณฑ์นั้นด้วยฝาปิดที่โปร่งใส

การตรวจจับว่ามี/ไม่มีบรรจุภัณฑ์และจำแนกความหลากหลายของผลิตภัณฑ์

การตรวจจับว่ามี/ไม่มีบรรจุภัณฑ์และจำแนกความหลากหลายของผลิตภัณฑ์

FW ซีรี่ส์ สามารถจำแนกความแตกต่างเฉพาะในส่วนของความสูง โดยไม่ได้รับผลกระทบจากสีหรือรูปแบบของชิ้นงานแต่อย่างใด นอกจากนี้ ยังสามารถจำแนกความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ด้วยการใช้เอาต์พุต 2 ค่า


การตรวจจับว่ามีอาหารในภาชนะบรรจุหรือไม่

การตรวจจับว่ามีอาหารในภาชนะบรรจุหรือไม่

เซนเซอร์สามารถตรวจจับพาสตาหรือชิ้นงานที่มีผิวหน้าไม่เรียบได้อย่างแม่นยำ นอกจากนี้ การตรวจจับยังไม่ได้รับผลกระทบจากไอน้ำที่ระเหยออกมาจากอาหารที่ปรุงเสร็จใหม่ๆ อีกด้วย

การตรวจจับความหย่อนของฟิล์ม

การตรวจจับความหย่อนของฟิล์ม

เซนเซอร์สามารถตรวจจับชิ้นงานได้อย่างแม่นยำไม่ว่าสี รูปแบบ หรือความมันวาวของผิวหน้าจะเป็นเช่นไร นอกจากนี้ ยังสามารถส่งเอาต์พุตขีดจำกัดบนและขีดจำกัดล่างแยกจากกันได้อีกด้วย

การตรวจจับระดับของช็อคโกแลต

การตรวจจับระดับของช็อคโกแลต

เนื่องจากวัตถุที่ตรวจจับเป็นอาหาร จึงไม่สามารถใช้เซนเซอร์วัดระดับของเหลวชนิดสัมผัสได้ นอกจากนี้ การตรวจจับด้วยโฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์ทั่วไปมักจะได้รับผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์จากสีหรือความมันวาวของชิ้นงาน แต่ FW ซีรี่ส์สามารถตรวจจับชิ้นงานได้อย่างแม่นยำไม่ว่าสีหรือความมันวาวของชิ้นงานจะเป็นเช่นไร

ห้องสมุดเซนเซอร์

  • Flow Sensors
  • High Temperature Sensors
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

ด้านบนสุดของหน้า

บริษัท คีย์เอ็นซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด 2034/140-143 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ชั้น 33
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 02-369-2777
อีเมล์: info@keyence.co.th
ร่วมงานกับเรา: KEYENCE Career Site

เซนเซอร์ (Sensor)