โฟโตอิเล็คทริคเซนเซอร์แบบมีแอมพลิฟายเออร์ในตัว

PZ ซีรี่ส์

[ผลิตภัณฑ์ที่ยกเลิกการผลิต]

ผลิตภัณฑ์นี้ถูกยกเลิกการผลิตแล้ว

หากต้องการติดต่อเรา::

PZ ซีรี่ส์ - โฟโตอิเล็คทริคเซนเซอร์แบบมีแอมพลิฟายเออร์ในตัว

โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์แบบใช้งานทั่วไปและเป็นที่ยอมรับแพร่หลาย

คุณลักษณะ

  • แอมพลิฟายเออร์ในตัวแบบทนทานขนาดเล็กพิเศษ
  • ตรวจจับระยะไกลได้ถึง 7 ม.
  • กันน้ำตามมาตรฐาน IP67
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

เซนเซอร์ (Sensor)