โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์ชนิดปรับแต่งอัตโนมัติ

PZ-V/M ซีรี่ส์

คุณลักษณะ

ชนิดปรับแต่งค่าอัตโนมัติ ขจัดปัญหาด้านการตรวจจับและด้านความเสถียรทั้งหมดที่เกิดในการตรวจจับด้วยโฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์ทั่วไปได้อย่างสิ้นเชิง

  • การตรวจจับที่มีเสถียรภาพ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสีหรือมุมของชิ้นงานจะไม่มีผลต่อการตรวจจับ
  • ทนทานต่อฝุ่นและสิ่งสกปรกได้อย่างดีเยี่ยม
  • การปรับแต่งค่าอัตโนมัติโดยการกดเพียงครั้งเดียว
  • ฉากหลังที่สะท้อนแสงอย่างมากของชิ้นงานจะไม่มีผลต่อการตรวจจับ
  • มีรุ่นต่างๆ 40 รุ่น รวมทั้งรุ่นที่ถอดประกอบง่าย
  • ไฟ LED สีแดงกำลังสูง (ยกเว้นรุ่น PZ-M71/V71)
  • ไฟแสดงการผ่าน/ไม่ผ่านที่มีความเข้มสูงช่วยให้ผู้ใช้สามารถตรวจสอบการทำงานของเซนเซอร์ได้จากระยะไกล

  • สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ ได้อย่างหลากหลาย KEYENCE มีโฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์ที่สามารถสนองตอบการใช้งานทุกชนิด

 • Trade Shows and Exhibitions
 • eNews Subscribe

เซนเซอร์ (Sensor)