ประเทศไทย

โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์ชนิดแอมพลิฟายเออร์ในตัว Mega-Power

ชนิด 2 หัว (Thrubeam) LED คู่ กำลังแรงสูง

ชนิด 2 หัว (Thrubeam) กำลังแรงสูง PZ-G52

* เปรียบเทียบกับรุ่นทั่วไปของเรา

ชนิด 2 หัว (Thrubeam):

รุ่นกำลังแรงสูง PZ-G52

รุ่นมาตรฐาน PZ-G51

ชนิดมีแผ่นสะท้อน (Retro-reflective) PZ-G61

ชนิดมีแผ่นสะท้อน (Retro-reflective) PZ-G61

ชนิดมีแผ่นสะท้อน (Retro-reflective):

รุ่นมาตรฐาน PZ-G61 (พร้อมฟังก์ชัน P. R. O.)

การตรวจจับวัตถุโปร่งใส PZ-G62

ชนิด Reflective PZ-G41

ชนิด Reflective PZ-G41

ชนิด Reflective:

ชนิดหัวเดี่ยว (Diffuse reflective)
PZ-G41 (ระยะไกล)
PZ-G42 (ระยะใกล้)

ชนิด Reflective แบบลำแสงแคบ PZ-G101

ชนิด Definite Reflective PZ-G102

ด้านบนสุดของหน้า

บริษัท คีย์เอ็นซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด 2034/140-143 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ชั้น 33
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 02-369-2777
อีเมล์: info@keyence.co.th
ร่วมงานกับเรา: KEYENCE Career Site