โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์แบบมีแอมพลิฟายเออร์ในตัว

PZ-101 ซีรี่ส์

PZ-101 ซีรี่ส์ - โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์แบบมีแอมพลิฟายเออร์ในตัว

โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์ที่มีแสงที่มองเห็นได้ ลำแสงขนาดเล็ก ระยะไกล แบบในตัว

ดาวน์โหลดแคตตาล็อก PZ-101 ซีรี่ส์ โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์แบบมีแอมพลิฟายเออร์ในตัว แคตตาล็อก

คุณลักษณะ

  • ลำแสงขนาดเล็กที่มองเห็นได้มีขนาดเพียง 5 x 5 มม.
  • ระยะการตรวจจับ 0 ถึง 100 มม.
  • สามารถมองเห็นลำแสงได้ จึงปรับแนวลำแสงกับชิ้นงานได้ง่าย
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

เซนเซอร์ (Sensor)