โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์แบบมีแอมพลิฟายเออร์ในตัวชนิดใช้กับแรงดันไฟฟ้าได้หลายระดับ

PW ซีรี่ส์

PW ซีรี่ส์ - โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์แบบมีแอมพลิฟายเออร์ในตัวชนิดใช้กับแรงดันไฟฟ้าได้หลายระดับ

โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์ ที่ใช้กับแรงดันไฟฟ้าขนาดต่างๆ ได้ทั้ง AC/DC

ดาวน์โหลดแคตตาล็อก PW ซีรี่ส์ โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์แบบมีแอมพลิฟายเออร์ในตัวชนิดใช้กับแรงดันไฟฟ้าได้หลายระดับ แคตตาล็อก

คุณลักษณะ

  • ระยะตรวจจับไกล
  • ใช้กับแรงดันไฟฟ้าขนาดต่างๆ ได้ทั้ง AC/DC
  • ลำแสงกำลังสูง
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

เซนเซอร์ (Sensor)