โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์ชนิดแยกแอมพลิฟายเออร์

PS ซีรีส์

แคตตาล็อก ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

ข้อมูลจำเพาะ โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์ชนิดแยกแอมพลิฟายเออร์ PS ซีรีส์

รุ่น

PS-55

PS-55C

PS-05

PS-58

PS-52

PS-52C

PS-56

รูป

ชนิด

ทรูบีม, จุดประสงค์ทั่วไป, ระยะ
ตรวจจับไกล

ทรูบีม, จุดประสงค์ทั่วไป, การระบุตำแหน่งอิสระ

ทรูบีม, จุดประสงค์ทั่วไป, ทรงกระบอก

ทรูบีม, จุดประสงค์ทั่วไป, บาง

ยกเว้นระยะ การตรวจจับของ PS-N ซีรี่ส์ (มม.)

TURBO

4000

-

600

-

FINE

2000

700

300

แหล่งกำเนิดแสง

ไฟ LED อินฟราเรด

ขนาดวัตถุเล็กที่สุดที่สามารถตรวจจับได้

เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.0 มม. ทึบแสง*1

เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5 มม.
ทึบแสง*1

เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.3 มม.
ทึบแสง*1

ขนาดวัตถุเล็กที่สุด ที่ตรวจจับได้

TURBO

เส้นผ่าศูนย์กลาง 2.0 มม. ทึบแสง*1

-

เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.3 มม.
ทึบแสง*1

-

FINE

เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.0 มม. ทึบแสง*1

เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5 มม.
ทึบแสง*1

เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.3 มม. ทึบแสง*1

ระยะการตรวจจับของ PS-N ซีรี่ส์ (มม.)

MEGA

3600 (6000)*2

1000*2

1200 (1500)*2

750 (900)*2

ULTRA

2800 (5000)*2

900*2

800 (1000)*2

500 (600)*2

SUPER

2200 (4200)*2

750*2

400 (650)*2

400 (450)*2

TURBO

2000 (4000)*2

700*2

300 (600)*2

300 (400)*2

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

ระดับการป้องกัน

IP64

IP67

-

แสงรอบข้าง

หลอดไฟชนิดไส้: สูงสุด 4,000 lux, แสงไฟธรรมชาติ: สูงสุด 12,000 lux

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

-10 ถึง +60 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

35 ถึง 85 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

น้ำหนัก

ประมาณ 30 กรัม (รวมสายเคเบิล)

*1 เมื่อใช้เซนเซอร์ชนิด 2 หัว (Thrubeam) ขนาดวัตถุเล็กที่สุดที่ตรวจจับได้หมายถึงขนาดวัตถุที่สามารถตรวจจับได้จากระยะการตรวจจับที่ไกลที่สุด
*2 ขึ้นอยู่กับโหมดที่ใช้ เวลาตอบสนองอาจแตกต่างกันแม้ระยะการตรวจจับจะเท่ากัน ระยะการตรวจจับในวงเล็บคือค่าเมื่อเปิดใช้โหมดการตรวจจับระยะไกลและใช้สายเคเบิลเซนเซอร์ 5 ม.

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น

PS-201

PS-201C

PS-202

รูป

ชนิด

ทรูบีม, PFA แบบหุ้ม, ระยะ
ตรวจจับไกล

ทรูบีม, PFA แบบหุ้ม, ช่องเจาะถูกรวมเข้าไว้ด้วยกัน

ยกเว้นระยะ การตรวจจับของ PS-N ซีรี่ส์ (มม.)

TURBO

4000

1000

FINE

2000

500

แหล่งกำเนิดแสง

ไฟ LED อินฟราเรด

ขนาดวัตถุเล็กที่สุดที่สามารถตรวจจับได้

เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.8 มม.
ทึบแสง*1

เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5 มม.
ทึบแสง*1

ขนาดวัตถุเล็กที่สุด ที่ตรวจจับได้

TURBO

เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.2 มม.
ทึบแสง*1

FINE

เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.8 มม.
ทึบแสง*1

ระยะการตรวจจับของ PS-N ซีรี่ส์ (มม.)

MEGA

3600 (6000)*2

900 (1000)*2

ULTRA

2800 (5000)*2

700 (900)*2

SUPER

2200 (4200)*2

600 (800)*2

TURBO

2000 (4000)*2

500 (750)*2

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

ระดับการป้องกัน

IP67

แสงรอบข้าง

หลอดไฟชนิดไส้: สูงสุด 4,000 lux, แสงไฟธรรมชาติ: สูงสุด 12,000 lux

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

-10 ถึง +60 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

35 ถึง 85 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

น้ำหนัก

ประมาณ 40 กรัม (รวมสายเคเบิล)

*1 เมื่อใช้เซนเซอร์ชนิด 2 หัว (Thrubeam) ขนาดวัตถุเล็กที่สุดที่ตรวจจับได้หมายถึงขนาดวัตถุที่สามารถตรวจจับได้จากระยะการตรวจจับที่ไกลที่สุด
*2 ขึ้นอยู่กับโหมดที่ใช้ เวลาตอบสนองอาจแตกต่างกันแม้ระยะการตรวจจับจะเท่ากัน ระยะการตรวจจับในวงเล็บคือค่าเมื่อเปิดใช้โหมดการตรวจจับระยะไกลและใช้สายเคเบิลเซนเซอร์ 5 ม.

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น

PS-45

PS-46

PS-48

PS-205

PS-206

รูป

ชนิด

สะท้อนแบบกระจายตัวออกไป, จุดประสงค์ทั่วไป, ระยะ
ตรวจจับไกล

สะท้อนแบบกระจายตัวออกไป, จุดประสงค์ทั่วไป, บาง

สะท้อนแบบกระจายตัวออกไป, จุดประสงค์ทั่วไป, ทรงกระบอก

สะท้อนแบบกระจายตัวออกไป, PFA แบบหุ้ม, ระยะ
ตรวจจับไกล

สะท้อนแบบกระจายตัวออกไป, PFA แบบหุ้ม, ลำแสงแคบ

ยกเว้นระยะ การตรวจจับของ PS-N ซีรี่ส์ (มม.)

TURBO

400

-

400

-

FINE

200

100

25

200

70

แหล่งกำเนิดแสง

ไฟ LED อินฟราเรด

ไฟ LED สีแดง

วัตถุมาตรฐาน ที่ตรวจจับได้

วัสดุทึบแสงและโปร่งแสง

ขนาดวัตถุเล็กที่สุดที่สามารถตรวจจับได้

-

เส้นผ่านศูนย์กลางลำแสง

-

เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม. *1

ฮีสเตอรีซีส

สูงสุด 15% ของระยะทางการตรวจจับ

สูงสุด 10% ของระยะทางการตรวจจับ

สูงสุด 20% ของระยะทางการตรวจจับ

สูงสุด 15% ของระยะทางการตรวจจับ

ระยะการตรวจจับของ PS-N ซีรี่ส์ (มม.)

MEGA

600 (900)

200 (250)

75

600 (900)

250

ULTRA

400 (600)

150 (200)

45

400 (600)

180

SUPER

250 (450)

120 (160)

30

250 (450)

100

TURBO

200 (400)

100 (140)

25

200 (400)

70

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

ระดับการป้องกัน

IP64

-

IP67

แสงรอบข้าง

หลอดไฟชนิดไส้: สูงสุด 4,000 lux, แสงไฟธรรมชาติ: สูงสุด 12,000 lux

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

-10 ถึง +60 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

35 ถึง 85 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

น้ำหนัก

ประมาณ 30 กรัม (รวมสายเคเบิล)

ประมาณ 40 กรัม (รวมสายเคเบิล)

ประมาณ 60 กรัม (รวมสายเคเบิล)

*1 เมื่อระยะการตรวจจับเท่ากับ 70 มม.

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น

PS-47

PS-47C

PS-49

PS-49C

รูป

ชนิด

สะท้อนแบบกระจายตัวออกไป, จุดประสงค์ทั่วไป, จุดขนาดเล็ก

สะท้อนแบบกระจายตัวออกไป, จุดประสงค์ทั่วไป, ระยะ
ตรวจจับไกล

ยกเว้นระยะ การตรวจจับของ PS-N ซีรี่ส์ (มม.)

TURBO

-

FINE

10 (ที่ศูนย์กลาง)

32 ถึง 53

แหล่งกำเนิดแสง

ไฟ LED สีแดง

วัตถุมาตรฐาน ที่ตรวจจับได้

วัสดุทึบแสงและโปร่งแสง

ขนาดวัตถุเล็กที่สุดที่สามารถตรวจจับได้

ลวดทองแดง
เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.03 มม.*1

ลวดทองแดง
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.1 มม.*1

เส้นผ่านศูนย์กลางลำแสง

เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.8 มม.
(เมื่อระยะ
ตรวจจับ
เป็น 10 มม.)

เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5 มม.
(เมื่อระยะ
การตรวจจับ
เท่ากับ 50 มม.)

ฮีสเตอรีซีส

สูงสุด 3% ของระยะทางการตรวจจับ

สูงสุด 6% ของระยะทางการตรวจจับ

ระยะการตรวจจับของ PS-N ซีรี่ส์ (มม.)

MEGA

10±4

32 ถึง 53

ULTRA

SUPER

TURBO

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

ระดับการป้องกัน

-

แสงรอบข้าง

หลอดไฟชนิดไส้: สูงสุด 4,000 lux, แสงไฟธรรมชาติ: สูงสุด 5,000 lux

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

-10 ถึง +60 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)

-10 ถึง +50 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

35 ถึง 85 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

น้ำหนัก

ประมาณ 30 กรัม (รวมสายเคเบิล)

*1 เมื่อใช้เซนเซอร์ชนิด 2 หัว (Thrubeam) ขนาดวัตถุเล็กที่สุดที่ตรวจจับได้หมายถึงขนาดวัตถุที่สามารถตรวจจับได้จากระยะการตรวจจับที่ไกลที่สุด

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น

PS-25

รูป

ชนิด

ชนิด DC

เอาต์พุต

NPN

การปรับค่าความไวแสง

ทริมเมอร์ 1 รอบ (240°)

เวลาตอบสนอง

1 ms

โหมดการทำงาน

LIGHT-ON/DARK-ON (เลือกได้ด้วยสวิตช์)

เอาต์พุต

เอาต์พุตควบคุม

สูงสุด 200 mA (40 V)
แรงดันตกค้าง: สูงสุด 1 V

เอาต์พุตเสถียรภาพ

วงจรป้องกัน

-

ไฟแสดงสถานะ

เอาต์พุต: LED สีแดง, ทำงานอย่างเสถียร: LED สีเขียว

ไทม์เมอร์

-

อัตรา

แรงดันแหล่งจ่ายไฟ

12 ถึง 24 VDC ±10 %, การกระเพื่อม (P-P) 10 % หรือน้อยกว่า

การสิ้นเปลืองไฟ/พลังงาน

สูงสุด 45 mA

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

-10 ถึง +50 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

35 ถึง 85 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

น้ำหนัก

ประมาณ 50 กรัม

ด้านบนสุดของหน้า