โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์ชนิดแยกแอมพลิฟายเออร์PS ซีรี่ส์

PS-25

แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิด DC, NPN

ข้อมูลจำเพาะ

เลือกภาษา

รุ่น

PS-25

ชนิด

ชนิด DC

เอาต์พุต

NPN

การปรับค่าความไวแสง

ทริมเมอร์ 1 รอบ (240°)

เวลาตอบสนอง

1 ms

โหมดการทำงาน

LIGHT-ON/DARK-ON (เลือกได้ด้วยสวิตช์)

เอาต์พุต

เอาต์พุตควบคุม

สูงสุด 200 mA (40 V)
แรงดันตกค้าง: สูงสุด 1 V

เอาต์พุตเสถียรภาพ

วงจรป้องกัน

-

ไฟแสดงสถานะ

เอาต์พุต: LED สีแดง, ทำงานอย่างเสถียร: LED สีเขียว

ไทม์เมอร์

-

อัตรา

แรงดันแหล่งจ่ายไฟ

12 ถึง 24 VDC ±10 %, การกระเพื่อม (P-P) 10 % หรือน้อยกว่า

การสิ้นเปลืองไฟ/พลังงาน

สูงสุด 45 mA

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

-10 ถึง +50 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

35 ถึง 85 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

น้ำหนัก

ประมาณ 50 กรัม

  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

เซนเซอร์ (Sensor)