โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์ชนิดแยกแอมพลิฟายเออร์PS ซีรี่ส์

PS-205

หัวเซนเซอร์ชนิด Reflective, ชนิดทนทานต่อสภาพแวดล้อม, ระยะไกล

ข้อมูลจำเพาะ

เลือกภาษา

รุ่น

PS-205

ชนิด

สะท้อนแบบกระจายตัวออกไป, PFA แบบหุ้ม, ระยะ
ตรวจจับไกล

ยกเว้นระยะ การตรวจจับของ PS-N ซีรี่ส์ (มม.)

TURBO

400

FINE

200

แหล่งกำเนิดแสง

ไฟ LED อินฟราเรด

วัตถุมาตรฐาน ที่ตรวจจับได้

วัสดุทึบแสงและโปร่งแสง

ขนาดวัตถุเล็กที่สุดที่สามารถตรวจจับได้

-

เส้นผ่านศูนย์กลางลำแสง

ฮีสเตอรีซีส

สูงสุด 15% ของระยะทางการตรวจจับ

ระยะการตรวจจับของ PS-N ซีรี่ส์ (มม.)

MEGA

600 (900)

ULTRA

400 (600)

SUPER

250 (450)

TURBO

200 (400)

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

ระดับการป้องกัน

IP67

แสงรอบข้าง

หลอดไฟชนิดไส้: สูงสุด 4,000 lux, แสงไฟธรรมชาติ: สูงสุด 12,000 lux

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

-10 ถึง +60 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

35 ถึง 85 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

น้ำหนัก

ประมาณ 60 กรัม (รวมสายเคเบิล)

  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

เซนเซอร์ (Sensor)