โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์ชนิดแยกแอมพลิฟายเออร์

PS ซีรี่ส์

PS ซีรี่ส์ - โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์ชนิดแยกแอมพลิฟายเออร์

โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์ชนิดแยกแอมพลิฟายเออร์ที่มีหัวแบบหลากหลาย

ดาวน์โหลดแคตตาล็อก PS ซีรี่ส์ โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์ชนิดแยกแอมพลิฟายเออร์ แคตตาล็อก

คุณลักษณะ

  • การปรับอย่างละเอียดด้วยทริมเมอร์หมุน 3 รอบ (PS2-61, PS-X28)
  • ไม่ต้องใช้ไดรเวอร์สำหรับการปรับความไว ด้วย Finger Screw (PS-X28)
  • สามารถตอบสนองความเร็วสูงถึง 0.5 ms (PS2-61, PS-X28)
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

เซนเซอร์ (Sensor)