แอมพลิฟายเออร์ชนิดปรับแต่งด้วยการกดครั้งเดียวPS-T ซีรี่ส์

PS-T0

แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Zero-line Child

ข้อมูลจำเพาะ

เลือกภาษา

รุ่น

PS-T0

ชนิด

การเชื่อมต่อเส้น 0

เอาต์พุต

NPN

เวลาตอบสนอง

660 µs ถึง 1.2 ms *1

โหมดการทำงาน

LIGHT-ON/DARK-ON (เลือกได้ด้วยสวิตช์)

ไฟแสดงสถานะ

ไฟแสดงสถานะเอาท์พุท: ไฟ LED สีแดง, ไฟแจ้งการทำงานที่เสถียร: ไฟ LED สีเขียว. ไฟแสดงการสอบเทียบ: ไฟ LED สีเหลือง

ฟังก์ชันไทม์เมอร์

หน่วงเวลาเปิด: 40 ms, หน่วงเวลาปิด: 40 ms, ปิดตัวตั้งเวลา (เลือกได้)

สัญญาณอินพุตการปรับแต่งจากภายนอก

เอาต์พุตควบคุม

*2

เอาต์พุตเสถียรภาพ

*3

วงจรป้องกัน

การป้องกันการกลับขั้ว, การป้องกันกระแสไฟฟ้าเกิน, ตัวดูดซับไฟกระชาก

การเชื่อมต่อแบบหลายทางไปยังชุดขยายต่างๆ

สามารถเชื่อมต่อได้สูงสุด 16 ชุด (รวม 17 ชุด)

อัตรา

แรงดันแหล่งจ่ายไฟ

12 ถึง 24 VDC ±10 %, การกระเพื่อม (P-P) 10 % หรือน้อยกว่า

การสิ้นเปลืองกระแสไฟ

35 mA หรือน้อยกว่า

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

-10 ถึง +55 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)*4

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

35 ถึง 85 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

การสั่นสะเทือน

10 ถึง 55 Hz, แอมพลิจูดสองเท่า 1.5 มม., 2 ชั่วโมง ในแต่ละทิศทาง X, Y และ Z

การทนต่อแรงกระแทก

500 ม./วินาที2, 3 ครั้ง ในแต่ละทิศทาง X, Y และ Z

วัสดุของกล่องหุ้มภายนอก

ตัวเครื่อง/ฝาครอบ: โพลีคาร์บอเนต

น้ำหนัก

ประมาณ 20 กรัม*5

*1 ความเร็วในการตอบสนองขึ้นอยู่กับจำนวนยูนิตที่ต่อเชื่อมอยู่
*2 ในรุ่น PS-T0 ไม่มีสายเคเบิลเอาต์พุตควบคุม เนื่องจากเอาต์พุตควบคุมของรุ่น PS-T0 จะส่งมาจาก FS-R0
*3 พลังงานไฟสำหรับรุ่น PS-T2 (P)/T0 จะส่งมาจากรุ่น PS-T1, FS-T1, FS-M1 หรือ FS-R0
*4 เมื่อเชื่อมต่อหลายยูนิต อุณหภูมิโดยรอบจะขึ้นอยู่กับจำนวนยูนิตที่ต่อเชื่อมทั้งหมด
3 ถึง 10 ยูนิต: -10 ถึง +50 °C
11 ถึง 16 ยูนิต: -10 ถึง +45 °C
เมื่อต้องการต่อเชื่อมหลายยูนิต โปรดติดตั้งแต่ละยูนิตเข้ากับรางโลหะ DIN และตรวจสอบว่ากระแสเอาต์พุตไม่เกิน 20 mA
*5 รุ่น PS-T0 ไม่มีสายเคเบิล

  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

เซนเซอร์ (Sensor)