ดิจิตอล โฟโตอิเล็กทริค เซนเซอร์PS-N ซีรี่ส์

PS-N10

แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Zero-line Child

ข้อมูลจำเพาะ

เลือกภาษา

รุ่น

PS-N10

ชนิด

เส้นศูนย์

เอาต์พุต

-

ยูนิตหลัก/ยูนิตขยาย

ชุดอุปกรณ์ต่อขยาย

I/O

เอาท์พุทควบคุม

เอาต์พุตควบคุม

ไม่มี*1

อินพุตภายนอก

ไม่มี

เวลาตอบสนอง

500 µs (TURBO-เทอร์โบ)/1 ms (SUPER-ซูเปอร์)/4 ms (ULTRA-อัลตร้า)/16 ms (MEGA-เมกะ)

การเลือกเอาต์พุต

LIGHT-ON/DARK-ON (เลือกได้ด้วยสวิตช์)

ฟังก์ชันไทม์เมอร์

ปิดตัวตั้งเวลา/ตัวตั้งเวลาหน่วงการปิด/ตัวตั้งเวลาหน่วงการเปิด/ตัวตั้งเวลาวันช็อต, เลือกระยะเวลาของตัวตั้งเวลาได้ 1 ms ถึง 9999 ms, ค่าความผิดพลาดสูงสุดต่อค่าที่ตั้ง: สูงสุด ±10%

เอาต์พุตควบคุม

-

อินพุตภายนอก

เวลาการอินพุต 2 ms (ON)/20 ms (OFF) หรือมากกว่า*2

การต่อขยายชุดอุปกรณ์

สามารถเชื่อมต่อชุดอุปกรณ์หลักได้มากถึง 17 ชุด

วงจรป้องกัน

การป้องกันการกลับขั้ว, การป้องกันกระแสไฟฟ้าเกิน, ตัวดูดซับไฟกระชาก

จำนวนชุดป้องกันการกีดขวาง

4 สำหรับ TURBO (เทอร์โบ)/SUPER (ซูเปอร์)/ULTRA (อัลตร้า)/MEGA (เมกะ) (เมื่อตั้งค่าเป็น DOUBLE (แบบคู่) จำนวนชุดอุปกรณ์ป้องกันการรบกวนจะเพิ่มเป็นสองเท่า)

ขนาดของกล่อง

สูง 32.6 มม. × กว้าง 9.8 มม. × ยาว 78.7 มม.

อัตรา

แรงดันแหล่งจ่ายไฟ

24 VDC (แรงดันไฟฟ้าในการปฏิบัติการ 10-30 VDC (พร้อมด้วยการกระเพื่อม)), การกระเพื่อม (P-P) 10 % หรือน้อยกว่า, คลาส 2 หรือ LPS

การสิ้นเปลืองกำลังไฟ

ปกติ: 810 mW หรือน้อยกว่า (ที่ 30 V สูงสุด 28 mA ที่ 24 V, สูงสุด 34 mA ที่ 12 V)
โหมด Eco: 700 mW หรือน้อยกว่า (ที่ 30V สูงสุด 24 mA ที่ 24 V, สูงสุด 27 mA ที่ 12 V) โหมด Eco Full: 490 mW หรือน้อยกว่า (ที่ 30V สูงสุด 17 mA ที่ 24 V, สูงสุด 20 mA ที่ 12 V)

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

-20 ถึง +55 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)*3

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

35 ถึง 85 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

การสั่นสะเทือน

10 ถึง 55 Hz, แอมพลิจูดสองเท่า 1.5 มม., 2 ชั่วโมง ในแต่ละทิศทาง X, Y และ Z

การทนต่อแรงกระแทก

500 ม./วินาที2, 3 ครั้ง ในแต่ละทิศทาง X, Y และ Z

วัสดุ

วัสดุหุ้ม

วัสดุของชุดอุปกรณ์หลักและฝาครอบ: โพลีคาร์บอเนต

สายเคเบิล

PVC

น้ำหนัก

ประมาณ 20 กรัม

*1 นับเป็นหนึ่งเอาต์พุตเมื่อเพิ่มเข้าไปในยูนิตการสื่อสาร NU ซีรี่ส์
*2 เวลาการอินพุต 25 ms (ON)/25 ms (OFF) เมื่อเลือกเวลาการปรับแต่งจากภายนอก
*3 หากมีการใช้งานร่วมกันมากกว่าหนึ่งยูนิต อุณหภูมิแวดล้อมจะเปลี่ยนไปตามเงื่อนไขด้านล่าง ให้ติดตั้งยูนิตบนราง DIN โดยใช้ขายึด และตรวจดูว่ากระแสไฟออก ไม่เกิน 20 mA สำหรับหนึ่งยูนิต
ต่อเชื่อมอีกหนึ่งหรือสองยูนิต: -20 °C ถึง +55 °C; ต่อเชื่อมอีก 3 ถึง 10 ยูนิต: -20 °C ถึง +50 °C; ต่อเชื่อมอีก 11 ถึง 16 ยูนิต: -20 °C ถึง +45 °C

  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

เซนเซอร์ (Sensor)