ดิจิตอล โฟโตอิเล็กทริค เซนเซอร์PS-N ซีรี่ส์

PS-46

หัวเซนเซอร์ชนิด Reflective, ชนิดใช้งานทั่วไป, บาง

ข้อมูลจำเพาะ

เลือกภาษา

รุ่น

PS-46

ชนิด

สะท้อนแบบกระจายตัวออกไป, จุดประสงค์ทั่วไป, บาง

ยกเว้นระยะ การตรวจจับของ PS-N ซีรี่ส์ (มม.)

TURBO

-

FINE

100

แหล่งกำเนิดแสง

ไฟ LED อินฟราเรด

วัตถุมาตรฐาน ที่ตรวจจับได้

วัสดุทึบแสงและโปร่งแสง

ขนาดวัตถุเล็กที่สุดที่สามารถตรวจจับได้

-

เส้นผ่านศูนย์กลางลำแสง

ฮีสเตอรีซีส

สูงสุด 10% ของระยะทางการตรวจจับ

ระยะการตรวจจับของ PS-N ซีรี่ส์ (มม.)

MEGA

200 (250)

ULTRA

150 (200)

SUPER

120 (160)

TURBO

100 (140)

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

ระดับการป้องกัน

-

แสงรอบข้าง

หลอดไฟชนิดไส้: สูงสุด 4,000 lux, แสงไฟธรรมชาติ: สูงสุด 12,000 lux

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

-10 ถึง +60 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

35 ถึง 85 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

น้ำหนัก

ประมาณ 30 กรัม (รวมสายเคเบิล)

  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

เซนเซอร์ (Sensor)