ดิจิตอล โฟโตอิเล็กทริค เซนเซอร์

PS-N ซีรี่ส์

PS-N ซีรี่ส์ - ดิจิตอล โฟโตอิเล็กทริค เซนเซอร์

ติดตั้งได้หลากหลายแบบเนื่องด้วยความทนทานต่อสภาพแวดล้อมสูง และสามารถต่อขยายสายเคเบิลได้

ดาวน์โหลดแคตตาล็อก PS-N ซีรี่ส์ ดิจิตอล โฟโตอิเล็กทริค เซนเซอร์ แคตตาล็อก

คุณลักษณะ

  • คุณสมบัติเซนเซอร์ NEO ซีรี่ส์
  • หัวเซนเซอร์ขนาดเล็กแต่ประสิทธิภาพสูง
  • ตัวเลือกหัวเซนเซอร์หลากหลาย

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

  • NU ซีรี่ส์ - ยูนิตการสื่อสารกับเครือข่าย

    ลดการใช้สายไฟและเวลาการติดตั้งลงอย่างมาก ใช้สายเคเบิลสื่อสารเพียงสายเดียวในการเดินสายระหว่าง PC/PLC และ NU ซีรี่ส์

  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

เซนเซอร์ (Sensor)