ดิจิตอล โฟโตอิเล็กทริค เซนเซอร์

PS-N ซีรี่ส์

PS-N ซีรี่ส์ - ดิจิตอล โฟโตอิเล็กทริค เซนเซอร์

ติดตั้งได้หลากหลายแบบเนื่องด้วยความทนทานต่อสภาพแวดล้อมสูง และสามารถต่อขยายสายเคเบิลได้

 • CE Marking
 • CSA

ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

คุณลักษณะ

 • คุณสมบัติเซนเซอร์ NEO ซีรี่ส์
 • หัวเซนเซอร์ขนาดเล็กแต่ประสิทธิภาพสูง
 • ตัวเลือกหัวเซนเซอร์หลากหลาย

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

 • NU ซีรี่ส์ - ยูนิตการสื่อสารกับเครือข่าย

  ลดการใช้สายไฟและเวลาการติดตั้งลงอย่างมาก ใช้สายเคเบิลสื่อสารเพียงสายเดียวในการเดินสายระหว่าง PC/PLC และ NU ซีรี่ส์

สำหรับผู้เยี่ยมชมที่ดูหน้านี้

  รายการที่ดาวน์โหลดมากที่สุด

   • Trade Shows and Exhibitions
   • eNews Subscribe

   เซนเซอร์ (Sensor)