ประเทศไทย

การตรวจจับมีเสถียรภาพ

PR-M/F

การตรวจจับมีเสถียรภาพ

การลดการรบกวนของฉากหลัง (Back ground suppression - BGS)/
การป้องกันครอสทอล์คอัตโนมัติ/ ฟังก์ชันควบคุมกำลัง*

การตรวจจับของ PR-M/F ซีรี่ส์มีความเสถียรยิ่งขึ้นเมื่อเทียบกับโฟโตอิเล็กทริกเซนเซอร์ขนาด
เล็กรุ่นทั่วไป ทั้งยังใช้งานได้ง่าย เซนเซอร์ตัวนี้จะทำงานกับความถี่ในการปล่อยแสงที่สูงกว่า
แหล่งกำเนิดแสงส่วนใหญ่มาก ทำให้มีความต้านทานต่อแสงรอบข้างเพิ่มขึ้นและด้วยอัลกอริธึม
การป้องกันครอสทอล์คแบบในตัวทำให้ PR-M/F ซีรี่ส์นี้ไม่จำเป็นต้องติดตั้งการป้องกันแหล่ง
กำเนิดแสงอื่นเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มความเสถียรให้มากยิ่งขึ้นจึงเพิ่มฟังก์ชันควบคุมกำลังอัตโนมัติ
เพื่อเพิ่ม/ลดความเข้มแสงของเซนเซอร์ ด้วยการจับคู่ความถี่ในการทำงานที่สูงขึ้นและฟังก์ชัน
การหลีกเลี่ยงครอสทอล์ค คุณลักษณะที่เป็นนวัตกรรมในวงการอุตสาหกรรมนี้จึงสามารถลด
ผลกระทบจากสีหรือมุมของชิ้นงาน เพื่อสร้างสรรค์ประสิทธิภาพในการตรวจจับที่ดีที่สุดใน
ระดับเดียวกัน
*เฉพาะชนิด Reflective

การเปรียบเทียบความถี่แสง/ ฟังก์ชันควบคุมกำลังอัตโนมัติ

ด้านบนสุดของหน้า

บริษัท คีย์เอ็นซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด 2034/140-143 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ชั้น 33
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 02-369-2777
อีเมล์: info@keyence.co.th
ร่วมงานกับเรา: KEYENCE Career Site