1. หน้าหลัก
  2. ผลิตภัณฑ์
  3. เซนเซอร์ (Sensor)
  4. โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์
  5. โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์แบบมีแอมพลิฟายเออร์ในตัว
  6. รุ่น
  7. ยูนิตหลัก, ชนิดระยะใกล้
  8. ดาวน์โหลด

โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์แบบมีแอมพลิฟายเออร์ในตัวPQ ซีรีส์

ยูนิตหลัก, ชนิดระยะใกล้

PQ-01

รายการ

สำหรับผู้ใช้ผลิตภัณฑ์เท่านั้น ต้องใช้หมายเลขผลิตภัณฑ์

    เซนเซอร์ (Sensor)