เซนเซอร์ตรวจจับการผ่านของวัตถุด้วยแสง

PG ซีรี่ส์

PG ซีรี่ส์ - เซนเซอร์ตรวจจับการผ่านของวัตถุด้วยแสง

เซนเซอร์แบบตอบสนองเร็วที่ตรวจจับได้ φ0.5 มม.

ดาวน์โหลดแคตตาล็อก PG ซีรี่ส์ เซนเซอร์ตรวจจับการผ่านของวัตถุด้วยแสง แคตตาล็อก

คุณลักษณะ

  • ระบบลำแสงพิเศษ
  • ตรวจจับเฉพาะวัตถุที่เคลื่อนที่เท่านั้น
  • วงจรชดเชยความไวแสงอัตโนมัติ
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

เซนเซอร์ (Sensor)