ประเทศไทย

ประสิทธิภาพในการตรวจจับที่ดีที่สุดในระดับเดียวกัน

การทำงานของ LR-Z จะไม่ถูกกระทบจากสี ความเงาของพื้นผิว หรือรูปร่าง
สิ่งนี้เป็นไปได้ด้วยเทคโนโลยี CMOS และฟังก์ชันควบคุมกำลังแสง

เลเซอร์แบบ CMOS และการตรวจจับแบบ DATUM

LR-Z ซีรี่ส์ให้ประสิทธิภาพในการตรวจจับที่ดีเยี่ยมอยู่เสมอ อีกทั้งยังคงรักษาการใช้งานที่ง่ายดายจากการออกแบบให้มีแอมพลิฟายเออร์ในตัว เซนเซอร์ตัวนี้จะตรวจจับและปรับความไวแสงโดยอัตโนมัติ ด้วยการใช้ฟังก์ชันควบคุมกำลังแสงทำให้สามารถผสานเอาคุณประโยชน์ของส่วนรับแสงของ CMOS เข้ากับแหล่งกำเนิดแสงเลเซอร์ได้ ซึ่งทำให้การตรวจจับมีเสถียรภาพ โดยไม่ต้องคำนึงถึงสีหรือมุม ฟังก์ชันการปรับฉากหลังและฉากหน้าได้ในตัวเอง ทำให้รุ่น LR-Z มีประสิทธิภาพในการตรวจจับที่ดีที่สุดในบรรดาเซนเซอร์ชนิดแอมพลิฟายเออร์ในตัวระดับเดียวกัน

[อิมเมจเซนเซอร์ CMOS + แหล่งกำเนิดแสงเลเซอร์]

[ ฟังก์ชันควบคุม 350,000 เท่า ]

ชิ้นงานที่สว่าง [การปล่อยแสงอ่อน] / ชิ้นงานที่มืด [การปล่อยแสงเข้ม]

อ้างอิง / เมื่อมีชิ้นงาน

[ การตรวจจับ DATUM ]

ฟังก์ชันนี้จะตรวจจับทุกๆ สภาพ ยกเว้นสถานะ “อ้างอิง” ซึ่งทำให้สามารถตรวจจับชิ้นงานได้ทั้งหมด โดยไม่ต้องคำนึงถึงความแตกต่างของพื้นผิวหรือรูปร่าง และแม้แต่ในกรณีที่แสงเลเซอร์ไม่สะท้อนกลับมาที่ตัวเซนเซอร์

I-DATUM ตอบสนองการใช้งานที่หลากหลายขึ้น


คุณสมบัติใหม่นี้เพิ่มขีดความสามารถในการตรวจจับของเซนเซอร์ LR-ZB250AN/ZB250AP ที่เหนือกว่าขีดความสามารถของโหมด DATUM ปกติ I-DATUM ผสานความเสถียรของการตรวจจับตามระยะทางเข้ากับความไวแสงของความเข้มแสงที่ได้รับ ด้วยการใช้ฉากหลังที่มีความเสถียรเป็นพื้นผิวอ้างอิง คุณสามารถใช้ I-DATUM ตรวจจับชิ้นงานโปร่งใสและโปร่งแสงได้อย่างแม่นยำโดยการจดจำการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยของปริมาณแสงที่ได้รับซึ่งกลับไปยังเซนเซอร์

การเพิ่มความเข้มแสงที่ได้รับในโหมด DATUM ดั้งเดิมทำให้ LR‑ZB250AN/ZB250AP สามารถตรวจจับชิ้นงานโดยยึดตามปริมาณแสงที่ส่งกลับไปยังเซนเซอร์เมื่ออ้างอิงถึงตำแหน่งฉากหลังที่คงที่ ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถตรวจจับชิ้นงานได้แม้ว่าตำแหน่งสูงสุด
ของแสงที่ได้รับของ CMOS จะยังคงอยู่ในตำแหน่งอ้างอิงเมื่อชิ้นส่วนนั้นปรากฏอยู่