ประเทศไทย

การตรวจจับด้วยสเปกตรัมคืออะไร

มี/ไม่มี, การตรวจสอบความแตกต่างของผลิตภัณฑ์, ตำแหน่งสำหรับตัดชิ้นงาน, การยืนยันความถูกต้องของสี

เซนเซอร์สเปกตรัมทำงานอย่างไร

LR-W ใช้ประโยชน์จาก LED สีขาวและสเปกตรัมแสงทุกช่วงสี ซึ่งแตกต่างจาก เซนเซอร์แบบทั่วไปที่ใช้เฉพาะ LED สีแดงเท่านั้น ด้วยการทำงานดังกล่าว LR-W จะสามารถตรวจสอบความแตกต่างชิ้นงานที่ความหลากหลายได้อย่าง มีเสถียรภาพและเชื่อถือได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมเพื่อให้ได้การตรวจจับที่มีเสถียรภาพ

การปรับแต่งค่าแบบอัตโนมัติ

ด้วยการใช้ฟังก์ชันปรับตั้งค่าอัตโนมัติ LR-W จะประเมินสี ความสว่าง และความเงาของชิ้นงาน เพื่อนำมาพิจารณาว่าวิธีการตรวจจับใดที่เหมาะกับการประยุกต์ใช้งานที่ประเมินมากที่สุด ทำให้การตรวจจับมีเสถียรภาพ แม้วัตถุจะมีความหลากหลายก็ตาม

การปรับแต่งแบบ Master

ความไม่สม่ำเสมอของสี การสั่นสะเทือน ความสึกของพื้นผิว หรือองศา/ความเอียงของชิ้นงานล้วนแต่ส่งผลให้การตรวจจับขาดเสถียรภาพได้ การปรับแต่งแบบ Master ช่วยให้ผู้ใช้สามารถกำหนดให้เซนเซอร์เรียนรู้ความแปรผันเหล่านี้ไว้ล่วงหน้าได้ นอกจากนี้ การปรับแต่งแบบ Master Addition ช่วยให้การเพิ่มเงื่อนไขด้านสภาพแวดล้อมทำได้อย่างง่ายดาย ในทันทีที่เกิดขึ้น

ด้านบนสุดของหน้า

บริษัท คีย์เอ็นซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด 2034/140-143 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ชั้น 33
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 02-369-2777
อีเมล์: info@keyence.co.th
ร่วมงานกับเรา: KEYENCE Career Site