1. หน้าหลัก
  2. ผลิตภัณฑ์
  3. เซนเซอร์ (Sensor)
  4. โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์

โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์

ซีรี่ส์ที่ยกเลิกการผลิต:

โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์ชนิดแอมพลิฟายเออร์ในตัว

โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์ชนิดแยกแอมพลิฟายเออร์

เซนเซอร์ตรวจจับสีแบบ RGB

  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe