ข้อมูลจำเพาะ ดิจิตอลไฟเบอร์ออปติกเซนเซอร์ตรวจจับสี CZ ซีรีส์

รุ่น

CZ-10

CZ-11

CZ-40

CZ-41

รูป

ชนิด

ชนิดสะท้อน (ลำแสงขนาดเล็ก
ปรับได้)

ชนิดสะท้อน (ลำแสงขนาดเล็กปรับได้
แบบตรวจจับด้านข้าง)

ชนิดสะท้อน (ระยะห่างในการตรวจจับระยะไกล)

ชนิดสะท้อน (จุดลำแสงขนาดเล็ก)

พื้นที่ตรวจจับ

10 ถึง 30 mm

3 ถึง 15 mm

70 ±20 mm

16 ±4 mm

เส้นผ่านศูนย์กลางลำแสงขนาดเล็กสุด

เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.9 ถึง 3.5 มม.

เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.9 ถึง 1.5 มม.

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 มม.

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 มม.

องศาโค้งที่ยอมรับได้

R25 มม.

R15 มม.

ความยาวสายเคเบิล

2 ม. (ไร้รอยต่อ)

1 ม. (ไฟเบอร์:ไร้รอยต่อ)

2 ม. (ไร้รอยต่อ)

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

ระดับการป้องกัน

IP40

IP67

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

-40 ถึง +70 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

35 ถึง 85 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

วัสดุ

ไฟเบอร์: พลาสติก (หุ้มด้วย Polyethylene)

วัสดุของกล่องหุ้มภายนอก

กรอบเลนส์: อลูมิเนียม, โครงสร้างของไฟเบอร์: เหล็กกล้าไร้สนิม

โพลิอะคริเลต

น้ำหนัก

ประมาณ 5 กรัม

ประมาณ 13 กรัม

ประมาณ 27 กรัม

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น

CZ-12

รูป

ชนิด

ชนิดสะท้อนพื้นที่กว้าง

พื้นที่ตรวจจับ

5 ถึง 20 mm

องศาโค้งที่ยอมรับได้

R25 มม.

ความยาวสายเคเบิล

2 ม. (ไร้รอยต่อ)

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

-40 ถึง +70 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

35 ถึง 85 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

วัสดุ

ไฟเบอร์: พลาสติก (หุ้มด้วย Polyethylene)

วัสดุของกล่องหุ้มภายนอก

โพลีซัลโฟน

น้ำหนัก

ประมาณ 19 กรัม

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น

CZ-V1

CZ-K1

CZ-K1P

รูป

เอาต์พุต

NPN

PNP

แหล่งกำเนิดแสง

ไฟ LED สีแดง, ไฟ LED สีเขียว, ไฟ LED สีน้ำเงิน

เวลาตอบสนอง

300 µs/1 ms (สามารถเลือกได้โดยใช้สวิตช์)

ไฟแสดงสถานะ

เอาต์พุต: LED สีแดง, การปรับแต่ง: LED สีส้ม, อินพุตการซิงโครไนซ์จากภายนอก: LED สีเขียว,
อัตราที่ตรงกัน/ความเข้มแสงที่ได้รับ: LCD (สีแดง/สีเขียว)

การแสดงข้อผิดพลาด

ความเข้มแสงมากเกินไป, ความเข้มแสงไม่เพียงพอ, ความแตกต่างของสีไม่เพียงพอ

วิธีปรับแต่ง

การสอบเทียบ 1 จุด/2 จุด (สามารถเลือกได้โดยใช้สวิตช์เลือก)

การปรับค่าเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน

การตั้งค่าตัวเลขบนจอแสดงผลจอดิจิตอล

โหมดตรวจจับความแตกต่าง

โหมด C/โหมด C + I/โหมด I (สามารถเลือกได้โดยใช้สวิตช์)

ฟังก์ชันไทม์เมอร์

ตัวตั้งช่วงหน่วงเวลาปิด (40 ms)/ตัวตั้งเวลาปิด (เลือกได้ด้วยสวิตช์)

การเลือกเอาต์พุต

เอาต์พุตตรงกัน: สว่างเมื่อชิ้นงานมีสีตรงกับสีที่กำหนดไว้
เอาต์พุตไม่ตรงกัน: สว่างเมื่อชิ้นงานมีสีต่างจากสีที่กำหนดไว้ (เลือกโดยใช้สวิตช์)

อินพุตการซิงโครไนซ์จากภายนอก

ความเร็วในการตอบสนอง: สูงสุด 500 µs

อินพุตการปรับแต่งจากภายนอก

เวลาตอบสนองของอินพุท: ต่ำสุด 20 ms

การเลือกสีที่กำหนดไว้

เลือกกำหนดได้ 8 สี (โดยใช้อินพุตภายนอกหรือใช้ปุ่มควบคุมการทำงาน),
อินพุตไม่มีแรงดันไฟฟ้า, เวลาตอบสนองอินพุต: ต่ำสุด 20 ms

เลือกกำหนดได้ 8 สี (โดยใช้อินพุตภายนอก),
อินพุตไม่มีแรงดันไฟฟ้า, เวลาตอบสนองอินพุต: ต่ำสุด 20 ms

เอาต์พุตควบคุม

NPN:สูงสุด 40 VDC (สูงสุด 100 mA), แรงดันไฟฟ้าตกค้าง: สูงสุด 1.0 V

NPN: สูงสุด 40 VDC (สูงสุด 100 mA), แรงดันไฟฟ้าตกค้าง: สูงสุด 1.0 V

PNP: สูงสุด 40 VDC (สูงสุด 100 mA), แรงดันไฟฟ้าตกค้าง: สูงสุด 1.0 V

วงจรป้องกัน

การป้องกันการกลับขั้ว (แหล่งจ่ายไฟ),
การป้องกันกระแสไฟเกิน (เอาต์พุต), อุปกรณ์ลดการกระชาก (เอาต์พุต)

อัตรา

แรงดันแหล่งจ่ายไฟ

12 ถึง 24 VDC ±10 %, การกระเพื่อม (P-P) 10 % หรือน้อยกว่า

การสิ้นเปลืองกระแสไฟ

75 mA หรือน้อยกว่า

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

แสงรอบข้าง

หลอดไฟชนิดไส้: สูงสุด 5,000 lux, แสงไฟธรรมชาติ: สูงสุด 10,000 lux

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

-10 ถึง +55 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)*1

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

35 ถึง 85 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

การสั่นสะเทือน

10 ถึง 55 Hz, แอมพลิจูดสองเท่า 1.5 มม., 2 ชั่วโมง ในแต่ละทิศทาง X, Y และ Z

การทนต่อแรงกระแทก

500 ม./วินาที2, 3 ครั้ง ในแต่ละทิศทาง X, Y และ Z

วัสดุของกล่องหุ้มภายนอก

โพลีคาร์บอเนต

น้ำหนัก

ประมาณ 115 กรัม

*1 เมื่อเชื่อมต่อหลายยูนิต อุณหภูมิโดยรอบจะขึ้นอยู่กับจำนวนยูนิตที่ต่อเชื่อมทั้งหมด
3 ถึง 10 ยูนิต: -10 ถึง +50 °C
11 ถึง 16 ยูนิต: -10 ถึง +45 °C
เมื่อต้องการต่อเชื่อมหลายยูนิต โปรดติดตั้งแต่ละยูนิตเข้ากับรางโลหะ DIN และตรวจสอบว่ากระแสเอาต์พุตไม่เกิน 20 mA

ด้านบนสุดของหน้า