ดิจิตอลไฟเบอร์ออปติกเซนเซอร์ตรวจจับสี

CZ ซีรี่ส์

ไฟเบอร์ออปติกเซนเซอร์ตรวจจับสีดิจิตอลที่มีจอแสดงผลแบบดิจิตอล 2 สี และโหมดการตรวจจับ 3 โหมด สามารถตรวจจับชิ้นงานที่เซนเซอร์ทั่วไปไม่สามารถตรวจจับได้

ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

CZ ซีรี่ส์ - ดิจิตอลไฟเบอร์ออปติกเซนเซอร์ตรวจจับสี

แนะนำ ผลิตภัณฑ์ทดแทน

ดิจิตอลไฟเบอร์ออปติกเซนเซอร์ตรวจจับสีระบบผสมแสง 7 รูปแบบด้วยความแม่นยำ 16 บิต ประกอบด้วยหัวเซนเซอร์ UV รุ่นใหม่

ดิจิตอลไฟเบอร์ ออปติกเซนเซอร์ ตรวจจับสีกำลังสูง
CZ-V20 ซีรี่ส์

  • ระบบตรวจจับความแตกต่างของสีที่ดีเยี่ยมที่สุดของอุตสาหกรรมเซนเซอร์ประเภทตรวจจับสีกำลังสูง
  • แอมพลิฟายเออร์ความละเอียดสูงเพื่อการประมวลผล 16 บิต 3 ชุด
  • จอแสดงผลคู่แบบดิจิตอลและระบบการใช้งานโดยตรง

ดาวน์โหลดแคตตาล็อก CZ-V20 ซีรี่ส์ ดิจิตอลไฟเบอร์ ออปติกเซนเซอร์ ตรวจจับสีกำลังสูง แคตตาล็อก

CZ-V20 ซีรี่ส์ - ดิจิตอลไฟเบอร์ ออปติกเซนเซอร์ ตรวจจับสีกำลังสูง
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

เซนเซอร์ (Sensor)