ดิจิตอลไฟเบอร์ ออปติกเซนเซอร์ ตรวจจับสีกำลังสูงCZ-V20 ซีรี่ส์

CZ-V22A

แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Child, NPN

ข้อมูลจำเพาะ

เลือกภาษา

รุ่น

CZ-V22A

เอาต์พุต

เอาท์พุท NPN

ยูนิตหลัก/ยูนิตขยาย

ชุดอุปกรณ์ต่อขยาย

เวลาตอบสนอง

200 µs (HIGH SPEED-ความเร็วสูง)/1 ms (FINE-ละเอียด)/4 ms (TURBO-เทอร์โบ)/8 ms (SUPER-ซูเปอร์)

เอาต์พุตควบคุม

NPN open collector x 4 ช่องสัญญาณ, สูงสุด 40 VDC, สูงถึง 100 mA สำหรับหนึ่งเอาท์พุท, สูงถึง 200 mA ใน 4 เอาท์พุท, แรงดันไฟฟ้าตกค้าง: สูงสุด 1.0 V*1

วงจรป้องกัน

การป้องกันการกลับขั้ว, การป้องกันกระแสไฟฟ้าเกิน, ตัวดูดซับไฟกระชาก

อินพุทปรับค่าภายนอก, อินพุทสวิตช์ช่องเก็บค่าภายนอก (C/C + I-mode), อินพุทเลื่อนเข้าศูนย์ภายนอก (super I-mode)

เวลาอินพุท: ต่ำสุด 20 ms

ฟังก์ชันไทม์เมอร์

ปิดตัวตั้งเวลา/ตัวตั้งเวลาหน่วงการปิด/ตัวตั้งเวลาหน่วงการเปิด/ตัวตั้งเวลาวันช็อต, เวลาของตัวตั้งเวลา: ปรับได้ 1 ถึง 1000 ms (สำหรับแต่ละที่เก็บที่เกี่ยวข้องกัน)

การต่อขยายชุดอุปกรณ์

ได้มากถึง 4 ชุด (รวมชุดอุปกรณ์หลักด้วยเป็น 4 ชุด)

จำนวนชุดป้องกันการกีดขวาง

0 สำหรับ HIGH SPEED (ความเร็วสูง); 2 สำหรับ FINE (ละเอียด)/TURBO (เทอร์โบ)/SUPER (ซูเปอร์)

อัตรา

แรงดันแหล่งจ่ายไฟ

24 VDC, การกระเพื่อม (P-P) 10 % หรือน้อยกว่า

การสิ้นเปลืองกำลังไฟ

โหมดปกติ: 1.5 W (สูงสุด 62.5 mA), โหมดประหยัด: 1 W (สูงสุด 42.0 mA)

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

-10 ถึง +55 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)*2

การสั่นสะเทือน

10 ถึง 55 Hz, แอมพลิจูดสองเท่า 1,5 มม., 2 ชั่วโมง สำหรับแต่ละแนวแกน X, Y และ Z

วัสดุ

ตัวเรือน, ฝาครอบ: โพลีคาร์บอเนต

อุปกรณ์เสริม

ชุดอุปกรณ์สุดท้าย: ประมาณ × 2

น้ำหนัก

ประมาณ 100 กรัม

*1 สูงสุด 20 mA เมื่อเชื่อมต่อหลายยูนิตพร้อมกัน
*2 เมื่อเชื่อมต่อหลายยูนิตเข้าด้วยกัน อุณหภูมิแวดล้อมที่ยอมรับได้จะเปลี่ยนไปตามเงื่อนไขทางด้านล่าง ในการเชื่อมต่อหลายยูนิตเข้าด้วยกัน ให้ติดตั้งเข้ากับราง DIN และกระแสเอาต์พุตสูงสุดต้องไม่เกิน 20 mA
เมื่อเชื่อมต่อ 1 หรือ 2 ยูนิต: -10 ถึง +50 °C, เมื่อเชื่อมต่อ 3 ยูนิต: -10 ถึง +45 °C

  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

เซนเซอร์ (Sensor)