ยูนิตการสื่อสารกับเครือข่ายNU ซีรี่ส์

NU-CL1

ยูนิตการสื่อสาร ใช้ร่วมกับ CC-Link ได้

ข้อมูลจำเพาะ

เลือกภาษา

รุ่น

NU-CL1

จำนวนชุดที่สามารถเชื่อมต่อได้

สูงสุด 16 ยูนิต *1

การต่อเซนเซอร์

เซนเซอร์ที่สามารถเชื่อมต่อได้

เซนเซอร์แอมพลิฟายเออร์พร้อมรองรับ N-bus *2

จำนวนชุดที่สามารถเชื่อมต่อได้

สูงสุด 16 ยูนิต *1

แหล่งจ่ายไฟ

รับพลังงานจากยูนิตแหล่งจ่ายไฟ ผ่านคอนเนคเตอร์การเดินสายแบบประหยัดพื้นที่

ปริมาณกระแสไฟที่ยอมให้ไหลผ่าน

สูงสุด 1200 mA

ข้อกำหนดเฉพาะของ CC-Link

เวอร์ชันที่รองรับ

Ver.2.00/Ver.1.10 (เปลี่ยนสลับได้)

ชนิดสถานี

สถานีอุปกรณ์ควบคุมระยะไกล

จำนวน สถานีที่ใช้

Ver.2.00: 3 สถานี; Ver.1.10: 1/2/3/4 สถานี (เปลี่ยนสลับได้)

ความเร็วในการส่งข้อมูล

156kbps/625kbps/2.5Mbps/5Mbps/10Mbps

การตั้งหมายเลขสถานี

1 ถึง 64

อัตรา

แรงดันแหล่งจ่ายไฟ

24 VDC ± 10%; การกระเพื่อม (P-P) 10% หรือน้อยกว่า

การสิ้นเปลืองกำลังไฟ

1400 mW หรือน้อยกว่า (ที่ 24 V, 55 mA สูงสุด) *3

อุปกรณ์เสริม

คู่มือแนะนำวิธีการใช้งาน, คอนเนคเตอร์ CC-Link, คอนเนคเตอร์จ่ายกระแสไฟ, ตัวต้านทานการตัดไฟฟ้า, ยูนิตปิดท้าย × 2

น้ำหนัก

ประมาณ 80 กรัม (รวมหัวต่อด้วย)

*1 ขึ้นอยู่กับเซนเซอร์แอมพลิฟายเออร์ที่เชื่อมต่อ
*2 “N-bus” เป็นชื่อของระบบการเดินสายแบบประหยัดพื้นที่ของ KEYENCE ที่ใช้กับเซนเซอร์แอมพลิฟายเออร์
*3 เฉพาะสำหรับกระแสไฟที่จ่ายไปยังเซนเซอร์ที่เชื่อมต่อ

  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

เซนเซอร์ (Sensor)