ยูนิตการสื่อสารDL ซีรี่ส์

DL-RS1A

ยูนิตการสื่อสาร RS-232C

ข้อมูลจำเพาะ

เลือกภาษา

รุ่น

DL-RS1A

การซิงโครไนซ์ระหว่างตัวส่งกับตัวรับ

อะซิงโครนัส

รหัสการส่งข้อมูล

ASCII

Baud rate

2,400/4,800/9,600/19,200/38,400 bps สามารถเลือกได้ (ค่ามาตรฐานจากโรงงาน: 9,600 bps)

ความยาวของบิตข้อมูล

8 บิต/7 บิต สามารถเลือกได้ (ค่ามาตรฐานจากโรงงาน: 8 บิต)

การตรวจสอบพาริตี้

None/Even/Odd สามารถเลือกได้ (ค่ามาตรฐานจากโรงงาน: None)

ความยาวของบิตสุดท้าย

1 บิต

ตัวแบ่งข้อมูล

การรับข้อมูล: ตรวจจับ CR หรือ CR+LF โดยอัตโนมัติ
การส่งถ่ายข้อมูล: กำหนดให้เป็น CR+LF

ไฟแสดงสถานะ

ไฟแสดงสถานะการสื่อสาร (สีเขียว x 2) ไฟแสดงสถานะเตือน (สีแดง)
ไฟแสดงสถานะเปิดปิด (สีเขียว)

ข้อมูลจำเพาะ
การเชื่อมต่อเซนเซอร์

จำนวนยูนิตเซนเซอร์
ที่เชื่อมต่อได้

ถึง 15 ยูนิต (รวมยูนิตหลัก)

แรงดันของแหล่งจ่ายไฟ

20 ถึง 30 VDC รวมการกระเพื่อม การกระเพื่อม (P-P): สูงสุด 10 % Class 2 (จ่ายจากแอมพลิฟายเออร์เซนเซอร์)

การสิ้นเปลืองกำลังไฟ (การสิ้นเปลืองกระแสไฟ)

สูงสุด 25 mA

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

-10 ถึง +55 °C

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

35 ถึง 85 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

การสั่นสะเทือน

10 ถึง 55 Hz, แอมพลิจูดสองเท่า 1.5 มม., 2 ชั่วโมง ในแต่ละทิศทาง X, Y และ Z

วัสดุ

โครงเครื่อง/โพลีคาร์บอเนต

น้ำหนัก

ประมาณ 53 กรัม

วิธีการสื่อสาร

ดูเพล็กซ์เต็ม

  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

เซนเซอร์ (Sensor)