ยูนิตการสื่อสารDL ซีรี่ส์

DL-DN1

ยูนิตการสื่อสาร ใช้ร่วมกับ DeviceNet™ ได้

ข้อมูลจำเพาะ

เลือกภาษา

รุ่น

DL-DN1

ข้อมูลจำเพาะ DeviceNetTM

แหล่งจ่ายไฟของเครือข่าย

11 ถึง 25 VDC (จ่ายมาจากแหล่งจ่ายไฟของการสื่อสารของ DeviceNetTM)

ไฟแสดงสถานะ

ไฟแสดงสถานะเครือข่าย: LED 2 สี (สีเขียว/สีแดง), ไฟแสดงสถานะโมดูล: LED 2 สี (สีเขียว/สีแดง),
ไฟแสดงสถานะการสื่อสารเซนเซอร์: LED 2 สี (สีเขียว/สีแดง)

ข้อมูลจำเพาะ
การเชื่อมต่อเซนเซอร์

เซนเซอร์ที่สามารถเชื่อมต่อได้

เซนเซอร์แอมพลิฟายเออร์พร้อมรองรับ D-bus*1

จำนวนยูนิตเซนเซอร์
ที่เชื่อมต่อได้

ได้มากถึง 15 ชุด

ข้อกำหนดเฉพาะของ DeviceNetTM

ฟังก์ชันการสอดคล้อง

การสื่อสาร I/O ทางไกล (Polling), การสื่อสารด้วยข้อความที่ชัดเจน

การตั้งที่อยู่

0 ถึง 63 (สามารถเข้ากันได้กับ PGM)

อัตราบอด (สับสวิตช์อัตโนมัติ)

500 kbps/250 kbps/125 kbps

ความยาวของสายเคเบิลสูงสุด

500 kbps

สายเคเบิลแบบหนา

100 ม.

สายเคเบิลแบบบาง

250 kbps

สายเคเบิลแบบหนา

250 ม.

สายเคเบิลแบบบาง

100 ม.

125 kbps

สายเคเบิลแบบหนา

500 ม.

สายเคเบิลแบบบาง

100 ม.

แรงดันของแหล่งจ่ายไฟ

20 ถึง 30 VDC, รวมถึงการกระเพื่อม (P-P) 10 % (จ่ายมาจากตัวขยายสัญญาณของเซนเซอร์ที่เชื่อมต่ออยู่)

การสิ้นเปลืองกำลังไฟ (การสิ้นเปลืองกระแสไฟ)

660 mW หรือน้อยกว่า (ที่ 30 V, สูงสุด 22 mA)

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

ระดับมลภาวะ

2

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

-20 ถึง +55 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

35 ถึง 85 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

การสั่นสะเทือน

10 ถึง 55 Hz, แอมพลิจูดสองเท่า 1.5 มม., 2 ชั่วโมง ในแต่ละทิศทาง X, Y และ Z

วัสดุ

โครงสร้างชุดอุปกรณ์หลักและฝาครอบกันฝุ่น: โพลีคาร์บอเนต, ขั้วต่อ DeviceNetTM: โพลีเอไมด์ (ปลั๊ก), PUT (เต้ารับ)

น้ำหนัก

ประมาณ 80 กรัม

*1 "D-bus" เป็นชื่อของระบบการเดินสายแบบประหยัดพื้นที่ของ KEYENCE ที่ใช้กับเซนเซอร์แอมพลิฟายเออร์

  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

เซนเซอร์ (Sensor)