ยูนิตการสื่อสารDL ซีรี่ส์

DL-CL1

ยูนิตการสื่อสาร CC-Link

ข้อมูลจำเพาะ

เลือกภาษา

รุ่น

DL-CL1

เวอร์ชันที่รองรับ

Ver. 2.00/Ver. 1.10 (เลือกได้)

ข้อกำหนดเฉพาะของ CC-Link

จำนวน สถานีที่ใช้

Ver. 2.00: 1 สถานี, 8 ครั้ง/2 สถานี, 8 ครั้ง/4 สถานี, 2 ครั้ง
(เปลี่ยนสลับได้), Ver. 1.10: 1/2/4 สถานี (เปลี่ยนสลับได้)

ชนิดสถานี

สถานีอุปกรณ์ควบคุมระยะไกล

ความเร็วในการส่งข้อมูล

156 kbps/625 kbps/2.5 Mbps/5 Mbps/10 Mbps

การตั้งหมายเลขสถานี

1 ถึง 64

แรงดันของแหล่งจ่ายไฟ

20 ถึง 30 VDC, รวมถึงการกระเพื่อม (P-P) 10 % (จ่ายมาจากตัวขยายสัญญาณของเซนเซอร์ที่เชื่อมต่ออยู่)

น้ำหนัก

ประมาณ 80 กรัม

  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

เซนเซอร์ (Sensor)