โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์ชนิดเลเซอร์

LZ ซีรี่ส์

[ผลิตภัณฑ์ที่ยกเลิกการผลิต]

ผลิตภัณฑ์นี้ถูกยกเลิกการผลิตแล้ว

ผลิตภัณฑ์ทดแทนที่แนะนำ
หากต้องการติดต่อเรา::

LZ ซีรี่ส์ - โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์ชนิดเลเซอร์

โฟโตอิเล็กทริคสวิตช์เลเซอร์ซึ่งมีแสงที่มองเห็นได้ และจุดที่เล็กพิเศษขนาด φ50 μm

คุณลักษณะ

 • ตรวจจับ φ0.01 มม. ที่ระยะ 50 มม.
 • อัตราการทำซ้ำ 0.005 มม.
 • วงจรชดเชยอุณหภูมิในตัว

สำหรับผู้เยี่ยมชมที่ดูหน้านี้

  รายการที่ดาวน์โหลดมากที่สุด

   • Trade Shows and Exhibitions
   • eNews Subscribe

   เซนเซอร์ (Sensor)