เลเซอร์เซนเซอร์LV ซีรี่ส์

LV-H67

หัวเซนเซอร์ชนิด Regression-reflective, ชนิดเฉพาะจุด, ระยะไกล, ถึง 50 ม.

ข้อมูลจำเพาะ

เลือกภาษา

รุ่น

LV-H67

ชนิด

กำลังสูง

FDA (CDRH) Part 1040.10

คลาส II

แหล่งกำเนิดแสง

เลเซอร์สารกึ่งตัวนำสีแดงที่สามารถมองเห็นได้

ความยาวคลื่น

660 nm

ระยะ ตรวจจับ

FINE

20 ม.

TURBO

30 ม.

SUPER

30 ม. *1

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

-10 ถึง +55 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)

วัสดุ

วัสดุหุ้ม

พลาสติกเสริมด้วยแก้ว

ฝาครอบเลนส์

พลาสติกโปร่งใส*2

กระจกสะท้อน

พลาสติก ABS, อะครีลิค

น้ำหนัก

ประมาณ 45 กรัม

*1 ระยะตรวจจับเป็น 50 ม. เมื่อใช้ OP-42198
*2 พลาสติก Norbornene หรือ acrylic

  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

เซนเซอร์ (Sensor)