เลเซอร์เซนเซอร์LV ซีรี่ส์

LV-H52

หัวเซนเซอร์ตัวรับ, ชนิดตรวจจับพื้นที่, 3-eye

[รุ่นที่ยกเลิกการผลิต]

รุ่นนี้ถูกยกเลิกการผลิตแล้ว

ผลิตภัณฑ์ทดแทนที่แนะนำ
หากต้องการติดต่อเรา::

ข้อมูลจำเพาะ

เลือกภาษา

รุ่น

LV-H52

FDA (CDRH) Part 1040.10

คลาส II

แหล่งกำเนิดแสง

เลเซอร์สารกึ่งตัวนำสีแดงที่สามารถมองเห็นได้

ความยาวคลื่น

660 nm

ระยะ ตรวจจับ

FINE

15 ถึง 120 มม.

TURBO

15 ถึง 180 มม.

SUPER

15 ถึง 240 มม.

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

-10 ถึง +55 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

35 ถึง 85 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

วัสดุ

วัสดุหุ้ม

เรซินเสริมแก้ว

ฝาครอบเลนส์

โพลิอะคริเลต

น้ำหนัก

ประมาณ 55 กรัม

  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

เซนเซอร์ (Sensor)