เลเซอร์เซนเซอร์LV ซีรี่ส์

LV-H35

หัวเซนเซอร์ตัวรับ, ชนิดเฉพาะจุด, โครงสร้างโคแอกเชียล

ข้อมูลจำเพาะ

เลือกภาษา

รุ่น

LV-H35

ชนิด

โคแอ็กเซียลลำแสงตรง

FDA (CDRH) Part 1040.10

คลาส II

แหล่งกำเนิดแสง

เลเซอร์สารกึ่งตัวนำสีแดงที่สามารถมองเห็นได้

ความยาวคลื่น

660 nm

ระยะ ตรวจจับ

FINE

150 mm

TURBO

300 mm

SUPER

600 mm

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

-10 ถึง +55 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

35 ถึง 85 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

วัสดุ

วัสดุหุ้ม

พลาสติกเสริมแก้ว *1

ฝาครอบเลนส์

พลาสติกโปร่งใส

น้ำหนัก

ประมาณ 45 กรัม

*1 พลาสติก Norbornene หรือ Acrylic

  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

เซนเซอร์ (Sensor)