เลเซอร์เซนเซอร์LV ซีรี่ส์

LV-H32

หัวเซนเซอร์ตัวรับ, ชนิดเฉพาะจุด, ปรับลำแสงได้

ข้อมูลจำเพาะ

เลือกภาษา

รุ่น

LV-H32

ชนิด

จุดลำแสงที่สามารถปรับได้

FDA (CDRH) Part 1040.10

คลาส II

แหล่งกำเนิดแสง

เลเซอร์สารกึ่งตัวนำสีแดงที่สามารถมองเห็นได้

ความยาวคลื่น

660 nm

ระยะ ตรวจจับ

FINE

30 ถึง 250 mm

TURBO

30 ถึง 500 mm

SUPER

30 ถึง 1000 mm

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

-10 ถึง +55 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

35 ถึง 85 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

วัสดุ

วัสดุหุ้ม

พลาสติกเสริมแก้ว *1

ฝาครอบเลนส์

Acrylic *2

น้ำหนัก

ประมาณ 45 กรัม

*1 พลาสติก Norbornene หรือ Acrylic
*2 ตัวรับของ LV-H32 และ LV-H37 ทำจาก Polyarylate

  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

เซนเซอร์ (Sensor)