เลเซอร์เซนเซอร์

LV ซีรี่ส์

คุณลักษณะ

คัดเลือกจากตัวเลือกเลเซอร์เซนเซอร์ที่หลากหลายที่สุดในวงการอุตสาหกรรม!

  • กำลังแรงสูง
  • กันน้ำ (มีให้บริการ)
  • พื้นที่ 10 มม./30 มม. (ชนิด 2 หัว)
  • เอาต์พุตแบบอะนาล็อก (ชนิด 2 หัว)
  • คัดเลือกจากตัวเลือกเลเซอร์เซนเซอร์ที่หลากหลายที่สุดในวงการอุตสาหกรรม!

  • หัวเลเซอร์เซนเซอร์ชนิดตรวจจับระยะไกล

  • เลเซอร์เซนเซอร์ชนิด Reflective แบบโคแอกเซียล (Coaxial) ลำแสงตรง

  • เลเซอร์เซนเซอร์ลำแสงขนาดเล็กพิเศษที่ทนทาน

  • เลเซอร์เซนเซอร์ชนิดเดฟินิตรีเฟลกทีฟ (Definite-reflective) ลำแสงขนาดเล็ก

  • เลเซอร์เซนเซอร์ตรวจจับพื้นที่กว้าง ระยะไกล

  • เลเซอร์เซนเซอร์ชนิดเดฟินิตรีเฟลกทีฟ (Definite-reflective) ตรวจจับแบบพื้นที่

  • ชนิดมีแผ่นสะท้อน (Retro-reflective) ลำแสงตรง ตรวจจับระยะไกล

  • เลเซอร์เซนเซอร์ระยะไกลที่ทนทาน

  • เลเซอร์เซนเซอร์ชนิดมีแผ่นสะท้อน (Retro-reflective) ตรวจจับแบบพื้นที่ ระยะไกล

  • เลเซอร์เซนเซอร์ตรวจจับพื้นที่กว้าง ระยะใกล้

  • เลเซอร์เซนเซอร์ชนิดมีแผ่นสะท้อน (Retro-reflective) กำลังแรงสูง

  • เลเซอร์เซนเซอร์ชนิด 2 หัว (Thrubeam) แบบตรวจจับพื้นที่กว้าง

  • เลเซอร์เซนเซอร์ชนิด 2 หัว (Thrubeam) กำลังแรงสูง

 • Trade Shows and Exhibitions
 • eNews Subscribe

เซนเซอร์ (Sensor)