เลเซอร์เซนเซอร์ (ขนาดกะทัดรัด)LV-S ซีรี่ส์

LV-S41

ข้อมูลของหัวเซนเซอร์, ชนิด Reflective เฉพาะจุด, ขนาดเล็ก

เซนเซอร์ (Sensor)