เลเซอร์เซนเซอร์ (ขนาดกะทัดรัด)

LV-S ซีรี่ส์

คุณลักษณะ

คัดเลือกจากตัวเลือกเลเซอร์เซนเซอร์ที่หลากหลายที่สุดในวงการอุตสาหกรรม!

  • ขนาดกะทัดรัด
  • การตรวจจับชิ้นงานโปร่งใส (พร้อมใช้งาน)
  • ฟังก์ชัน Zero datum (พร้อมใช้งาน)
  • แอมพลิฟายเออร์ที่มีจอแสดงผลแบบดิจิตอลที่เพียบพร้อมด้วยฟังก์ชันที่ใช้งานง่าย

  • เลเซอร์เซนเซอร์ชนิดมีแผ่นสะท้อน (Retro-reflective) ลำแสงตรง ขนาดเล็กพิเศษ

  • ตัดส่วนที่เป็นสัญญาณรบกวนจากวัตถุในฉากหลังออกไป

  • เลเซอร์เซนเซอร์ชนิดมีแผ่นสะท้อน (Retro-reflective) ลำแสงตรง ขนาดเล็กพิเศษ

  • ขนาดเล็กพิเศษ ตรวจจับแบบพื้นที่

  • เลเซอร์เซนเซอร์ระยะไกล ลำแสงเล็กพิเศษ

  • เลเซอร์เซนเซอร์ชนิด 2 หัว (Thrubeam) ขนาดเล็กที่สุดในโลก

 • Trade Shows and Exhibitions
 • eNews Subscribe

เซนเซอร์ (Sensor)