ดิจิตอลเลเซอร์เซนเซอร์LV-N ซีรี่ส์

LV-NH35

ข้อมูลของหัวเซนเซอร์, ชนิด Reflective เฉพาะจุด, โคแอกเซียล (Coaxial) ลำแสงตรง

ข้อมูลจำเพาะ

เลือกภาษา

รุ่น

LV-NH35

ชนิด

โคแอกเซียล (Coaxial) ลำแสงตรง

FDA (CDRH) Part 1040.10

Class 1 Laser Product*1

IEC 60825-1

Class 1 Laser Product

แหล่งกำเนิดแสง

เซมิคอนดักเตอร์เลเซอร์สีแดงที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ความยาวคลื่น: 660 nm

ระยะตรวจจับ

MEGA

750 มม.

ULTRA

600 มม.

SUPER

450 มม.

TURBO

300 มม.

FINE

150 มม.

HSP

100 มม.

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

-10 ถึง +55 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

35 ถึง 85 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

วัสดุ

วัสดุหุ้ม

พลาสติกเสริมแก้ว

ฝาครอบเลนส์

พลาสติก Norbornene

น้ำหนัก

ประมาณ 65 กรัม

*1 การจำแนกประเภทเลเซอร์ของ FDA (CDRH) ยึดตาม IEC 60825-1 โดยเป็นตามข้อกำหนด Laser Notice No.50

  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

เซนเซอร์ (Sensor)