ดิจิตอลเลเซอร์เซนเซอร์LV-N ซีรี่ส์

LV-N11N

แอมพลิฟายเออร์, สายเคเบิล, ยูนิตหลัก, NPN

ข้อมูลจำเพาะ

เลือกภาษา

รุ่น

LV-N11N

ชนิด

2 เอาท์พุท

เอาต์พุต

NPN

สายเคเบิล/คอนเนคเตอร์

สายเคเบิล

ยูนิตหลัก/ขยาย

ยูนิตหลัก

I/O

เอาต์พุตควบคุม

2 เอาท์พุท

อินพุตภายนอก

1 อินพุท

เอาต์พุตการแสดงผล

ไม่มี

เวลาตอบสนอง

80 µs (HIGH SPEED)/250 µs (FINE)/500 µs (TURBO)/1 ms (SUPER)/4 ms (ULTRA)/16 ms (MEGA) *1

การเลือกเอาต์พุต

LIGHT-ON/DARK-ON (เลือกโดยใช้สวิตช์)

ฟังก์ชันไทม์เมอร์

Timer OFF/OFF-delay timer/ON-delay timer/One-shot timer,
สามารถตั้งเวลาไทม์เมอร์ได้: 1 ms ถึง 9,999 ms,
ความผิดพลาดสูงสุดจากค่าที่ตั้ง: สูงสุด ±10%

เอาต์พุตควบคุม

NPN open collector 30 V, แรงดันตกค้าง 1 V หรือน้อยกว่า (กระแสเอาต์พุต: 10 mA หรือน้อยกว่า) / 2 V หรือน้อยกว่า (กระแสเอาต์พุต: 10 ถึง 100 mA)
(สแตนด์อโลน) 1 เอาต์พุตสูงสุด: 100 mA หรือน้อยกว่า 2 เอาต์พุตรวม: 100 mA หรือน้อยกว่า
(หลายการเชื่อมต่อ) 1 เอาต์พุตสูงสุด: 20 mA หรือน้อยกว่า

เอาต์พุตการแสดงผล

-

อินพุตภายนอก

เวลาอินพุต 2 ms (เปิด)/20 ms (ปิด) หรือมากกว่า*2

ยูนิตขยาย

มากถึง 16 ยูนิต (สามารถเชื่อมต่อมากถึง 17 ยูนิต รวมถึง 1 ยูนิตหลัก)
หมายเหตุ: เอาต์พุตสองรูปแบบควรนับเป็นสองยูนิต

วงจรป้องกัน

การป้องกันการกลับขั้ว, การป้องกันกระแสไฟเกิน, อุปกรณ์ลดการกระชาก

จำนวนของยูนิตในการป้องกัน
การรบกวน

เชื่อมต่อกับรุ่นอื่นนอกจาก LV-S31: 0 สำหรับ HIGH SPEED; 2 สำหรับ FINE/TURBO/SUPER; 4 สำหรับ ULTRA/MEGA,
เชื่อมต่อกับ LV-S31: 2 สำหรับ FINE; 4 สำหรับ TURBO/SUPER/ULTRA/MEGA*3

ขนาดเครื่อง

สูง 32.6 มม. × กว้าง 9.8 มม. × ยาว 78.7 มม.

อัตรา

แรงดันแหล่งจ่ายไฟ

24 VDC (แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน 10-30 VDC (มีการกระเพื่อม)), การกระเพื่อม (P-P) 10 % หรือน้อยกว่า, คลาส 2 หรือ LPS*4*5

การสิ้นเปลือง
กำลังไฟ

ปกติ: 830 mW หรือน้อยกว่า (ที่ 30 V. 30 mA ที่ 24 V, 56 mA หรือน้อยกว่าที่ 12 V)*6
โหมด Eco on: 710 mW หรือน้อยกว่า (ที่ 30 V. 26 mA ที่ 24 V, 48 mA หรือน้อยกว่าที่ 12 V)*6
โหมด Eco Full: 550 mW หรือน้อยกว่า (ที่ 30 V. 21 mA ที่ 24 V, 40 mA หรือน้อยกว่า ที่ 12 V)
*7

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

-20 ถึง +55 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)*8

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

35 ถึง 85 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

การสั่นสะเทือน

10 ถึง 55 Hz, แอมพลิจูดสองเท่า 1.5 มม., 2 ชั่วโมง ในแต่ละทิศทาง X, Y และ Z

การทนต่อแรงกระแทก

500 ม./วินาที2, 3 ครั้ง ในแต่ละทิศทาง X, Y และ Z

วัสดุ

สายเคเบิล

PVC

วัสดุหุ้ม

วัสดุของยูนิตหลักและฝาปิด: Polycarbonate

น้ำหนัก

ประมาณ 75 กรัม

*1 80 µs ไม่สามารถเลือกได้เมื่อ LV-S31/S62/S63 เชื่อมต่ออยู่
*2 เวลาการอินพุต 25 ms (ON)/25 ms (OFF) เมื่อเลือกเวลาการปรับแต่งจากภายนอก
*3 ตัวเลขเหล่านี้จะเป็นสองเท่าเมื่อ "DOUBLE" ถูกเลือก
*4 ใช้ร่วมกับอุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟเกินที่มีอัตรา 30 V ขึ้นไปและไม่มากกว่า 1 A
*5 ในการต่อเชื่อมมากกว่า 9 ยูนิต แรงดันแหล่งจ่ายไฟจะต้องเป็น 20 V ขึ้นไป
*6 เพิ่มความเร็ว 30 mW (1 mA) สำหรับ HIGH SPEED mode
*7 เพิ่มขึ้น 15% เมื่อเชื่อมต่อกับ LV-NH100/NH110/NH300 ไม่รวมการสิ้นเปลืองกำลังไฟของโหลด อัตราการสิ้นเปลืองกำลังไฟเมื่อเชื่อมต่อยูนิตขยายจะเท่ากับจำนวนรวมอัตราการสิ้นเปลืองพลังงานของแต่ละแอมพลิฟายเออร์ยูนิต
ตัวอย่าง: เมื่อเชื่อมต่อยูนิตหลัก (LV-N11N) หนึ่งเข้ากับ 2 ยูนิตขยาย (LV‑N12N) แล้วใช้กับหัว LV-NH100 ในโหมด HIGH SPEED (1.15 × 860 mW × 1) + (1.15 × 860 mW x 2) = สูงสุด 2967 mW
*8 หากมีการใช้งานร่วมกันมากกว่าหนึ่งยูนิต อุณหภูมิแวดล้อมจะเปลี่ยนไปตามเงื่อนไขด้านล่าง ให้ติดตั้งยูนิตบนราง DIN โดยใช้ขายึด และตรวจจับว่ากระแสไฟออกน้อยกว่าหรือเท่ากับ 20 mA สำหรับหนึ่งยูนิต
ต่อเชื่อมหนึ่งหรือสองยูนิต: -20 °C ถึง +55 °C; ต่อเชื่อม 3 ถึง 10 ยูนิต: -20 °C ถึง +50 °C; ต่อเชื่อม 11 ถึง 16 ยูนิต: -20 °C ต่อ +45 °C เมื่อใช้ชนิด 2 เอาต์พุต ให้นับ 1 ยูนิตเป็น 2 ยูนิต

  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

เซนเซอร์ (Sensor)