*หากข้อความนี้อ่านยาก โปรดตรวจสอบ CAD หรือคู่มือ

op_5148_dimension_01.gif

OP-5148 Dimension