*หากข้อความนี้อ่านยาก โปรดตรวจสอบ CAD หรือคู่มือ

lr-zh500c_dimension_01.gif

LR-ZH500C Dimension