ประเทศไทย

ใช้งานได้หลากหลายตามการประยุกต์ใช้งานและอุตสาหกรรมที่แตกต่างกัน

ชิ้นงานโปร่งใสที่มีแสงสะท้อนหลายทิศทาง

สามารถตรวจจับชิ้นงานโปร่งใสหรือโปร่งแสงที่สร้างแสงสะท้อนหลายทิศทางได้อย่างแม่นยำด้วยคุณสมบัติ I-DATUM

การตรวจสอบการใส่จาระบี

สามารถตรวจจับของเหลวที่โปร่งแสง เช่น จาระบีหรือสารเกาะยึดได้อย่างง่ายดายด้วยโหมด I-DATUM  เพียงใช้อินพุตการปรับแต่งจากภายนอกในการตั้งค่าพื้นหลังส่วนนั้น แล้วเซนเซอร์จะทำการเอาต์พุตอย่างรวดเร็วเมื่อใช้ของเหลว

วัสดุบรรจุภัณฑ์

คุณสามารถตรวจจับวัสดุบรรจุภัณฑ์ได้อย่างง่ายดายด้วยโหมด I-DATUM ไม่ว่าบรรจุภัณฑ์นั้นจะมีสี ความโปร่งใส หรือสิ่งบรรจุภายในบรรจุภัณฑ์เป็นอย่างไร

ใช้เป็นเลเซอร์เซนเซอร์สำหรับการใช้งานทั่วไป

เซนเซอร์ที่มีคุณสมบัติ I-DATUM ยังคงสามารถใช้โหมด DATUM แบบมาตรฐานสำหรับการตรวจจับแบบอเนกประสงค์ได้

[ ชิ้นงานสีดำ ] การตรวจสอบความพอดีในการอัด
ยางกันการสั่นสะเทือนบน Index Table

[ ชิ้นงานสีดำ ] การตรวจสอบความพอดีในการอัดยางกันการสั่นสะเทือนบน Index Table

การควบคุมกำลังแสงอัตโนมัติ ให้การตรวจจับที่เชื่อถือได้
แม้จะเป็นชิ้นงานสีดำที่มีการสะท้อนแสงต่ำ

[ ชิ้นงานสลัก ] การตรวจจับว่ามี/ไม่มี
อุปกรณ์วงจร IC

[ ชิ้นงานสลัก ] การตรวจจับว่ามี/ไม่มีอุปกรณ์วงจร IC

ฟังก์ชันควบคุมความเข้มแสงของอิมเมจเซนเซอร์ CMOS ช่วยให้การตรวจจับมีความเสถียรแม้ว่าความเข้มจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากสภาพการพิมพ์

[ พื้นผิวที่ไม่เรียบ ] การตรวจจับว่ามี/ไม่มี
ในอุตสาหกรรมอาหารและการบรรจุหีบห่อ

[ พื้นผิวที่ไม่สม่ำเสมอ ] การตรวจจับว่ามี/ไม่มีในอุตสาหกรรมอาหารและการบรรจุหีบห่อ

การตรวจจับที่เชื่อถือได้ แม้กระทั่งบนพื้นผิวที่ไม่เรียบหรือพื้นหลังหลากสี

[ ชิ้นงานพิมพ์ ] การยืนยันว่ามีบรรจุภัณฑ์หรือไม่

[ ชิ้นงานพิมพ์ ] การยืนยันว่ามีบรรจุภัณฑ์หรือไม่

LR-Z ซีรี่ส์ทำการตรวจจับที่เชื่อถือได้
แม้จะเป็นบรรจุภัณฑ์ที่พิมพ์ขึ้นโดยมีการเคลือบเงา

การปรับปรุงการประยุกต์ใช้งาน

การยืนยันการเคลื่อนออกของชิ้นงานในสภาพแวดล้อมที่มีน้ำมันเจือปน

[ ก่อน ]

ก่อน

ใช้โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์ชนิด 2 หัว (Thrubeam) การผลิตหยุดชะงักชั่วคราวเนื่องจากการสะสมของน้ำมันในปริมาณมาก

[ หลัง ]

หลัง

สามารถลดการสูญเสียเวลาได้โดยการติดตั้งเซนเซอร์ให้ห่างจากละอองน้ำมันเพื่อขจัดการทำงานผิดพลาด

การยืนยันปริมาณของผลิตภัณฑ์

[ ก่อน ]

ก่อน

ก่อนหน้านี้ การยืนยันปริมาณของผลิตภัณฑ์จำเป็นต้องมีการปรับเซนเซอร์ด้วยตนเองตามการเปลี่ยนของผลิตภัณฑ์ เพื่อคำนวณหาความแตกต่างของความสูงของผลิตภัณฑ์

[ หลัง ]

หลัง

ด้วยการติดตั้งเซนเซอร์ LR-Z เหนือชิ้นงานและใช้อินพุตการปรับแต่งจากภายนอก เวลาการเปลี่ยนของผลิตภัณฑ์จะลดลง ทำให้การทำงานของเครื่องมีความแม่นยำ

ด้านบนสุดของหน้า

บริษัท คีย์เอ็นซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด 2034/140-143 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ชั้น 33
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 02-369-2777
อีเมล์: info@keyence.co.th
ร่วมงานกับเรา: KEYENCE Career Site