รุ่นต่างๆ
ชนิดระยะตรวจจับเส้นผ่านศูนย์กลางลำแสงอินพุต/เอาต์พุตรุ่น
สายเคเบิล (2 ม.)
60 ถึง 5000 มม.
ลำแสงที่ [เอาต์พุตควบคุม + เอาต์พุตควบคุม],
[เอาต์พุตควบคุม + อินพุตภายนอก],
[เอาต์พุตควบคุม + เอาต์พุตแบบอะนาล็อก] หรือ
[อินพุตภายนอก + เอาต์พุตแบบอะนาล็อก]
LR-TB5000
ขั้วต่อ M12
(สายเคเบิลที่จำหน่ายแยกต่างหาก)
LR-TB5000C/
LR-TB5000CL
สายเคเบิล (2 ม.)
60 ถึง 2000 มม.
คงที่ (ประมาณ ø4 มม.)[เอาต์พุตควบคุม + เอาต์พุตควบคุม] หรือ
[เอาต์พุตควบคุม + อินพุตภายนอก]
LR-TB2000
ขั้วต่อ M12
(สายเคเบิลที่จำหน่ายแยกต่างหาก)
LR-TB2000C/
LR-TB2000CL
ขายึด
ชนิด รุ่นวัสดุ/น้ำหนัก
ขายึดแบบปรับมุมได้
(สำหรับ LR-TB5000 ซีรี่ส์)
(สกรูที่มีให้ M4 x 2)
OP-87773SUS304 ประมาณ 150 กรัม
ขายึดแบบปรับมุมได้
(สำหรับ LR-TB2000 ซีรี่ส์)
(สกรูที่มีให้ M3 x 2)
OP-87771SUS304 ประมาณ 110 กรัม
ขายึดขนาดเล็ก
(สำหรับ LR-TB2000 ซีรี่ส์)
(สกรูที่มีให้ M3 x 2)
OP-87770SUS304 ประมาณ 80 กรัม
ขายึด
ชนิด รุ่นวัสดุ/น้ำหนัก
ขายึดแบบปรับได้
(สำหรับ LR-TB5000 ซีรี่ส์)
(สกรูที่มีให้ M4 x 2)
OP-87774สังกะสีชุบนิกเกิล ฯลฯ
ประมาณ 120 กรัม
ขายึดแบบปรับได้
(สำหรับ LR-TB2000 ซีรี่ส์)
(สกรูที่มีให้ M3 x 2)
OP-87772สังกะสีชุบนิกเกิล ฯลฯ
ประมาณ 110 กรัม
สกรูล็อค
(สำหรับขายึดแบบปรับได้)
(85 มม.)
OP-87775เหล็กชุบนิกเกิล ประมาณ 120 กรัม
ฝาครอบป้องกัน
ชนิด รุ่นวัสดุ/น้ำหนัก
ฝาครอบป้องกันด้านหน้า
(สำหรับ LR-TB5000 ซีรี่ส์)
OP-87778SUS304, PC,
ฯลฯ
ประมาณ 6 กรัม
ฝาครอบป้องกันด้านหน้า
(สำหรับ LR-TB2000 ซีรี่ส์)
OP-87776SUS304, SUS430, PC, ฯลฯ
ประมาณ 50 กรัม