ประเทศไทย

ประสิทธิภาพการตรวจจับที่เหนือกว่า

เทคโนโลยี HS2

"เทคโนโลยี HS2" ได้ผสมผสานวิธีการตรวจสอบแบบ Time of Flight (TOF) เข้ากับวงจรรวมแบบกำหนดเอง เอื้อให้เกิดการตรวจสอบที่มั่นคงอย่างสม่ำเสมอตลอดระยะทางที่ยาวไกล ไม่ว่าสี พื้นผิว หรือมุมของชิ้นงานจะเป็นอย่างไร

เทคโนโลยี HS2

ฟังก์ชัน DATUM

ฟังก์ชัน DATUM

ฟังก์ชันนี้ทำให้เซ็นเซอร์สามารถตรวจจับทุกๆ สภาพได้ ยกเว้นสถานะ "อ้างอิง" ที่ตั้งไว้ ซึ่งทำให้สามารถตรวจจับได้ทุกๆ ชิ้นงานที่ผ่านบริเวณหน้าของเซ็นเซอร์ แม้กระทั่งวัตถุที่ป้องกันแสงเลเซอร์จากการกลับเข้าสู่ยูนิต

ความสามารถในการตรวจจับที่มีการโฟกัส

ความสามารถในการตรวจจับที่มีการโฟกัส

อิทธิพลของวัตถุ*โดยรอบถูกลดลงอย่างมากด้วยดีไซน์การตรวจจับที่มีการโฟกัส LR-T เมื่อเทียบกับเซ็นเซอร์ที่ยึดตามตำแหน่งอื่นๆ ที่ใช้หลักการตรวจจับแบบสามเหลี่ยมหรืออัลตราโซนิค

*เซ็นเซอร์ที่ยึดตามตำแหน่งอื่นๆ อาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยต่างๆ เช่นระยะห่างและการเคลือบพื้นผิวของวัตถุรอบข้าง เช่นเดียวกับขนาดของช่องว่าง/รู

ระบบป้องกันการรบกวนที่โดดเด่น

การป้องกันการรบกวนระหว่างกันสูงสุด 4 ยูนิต

เซนเซอร์สามารถทำงานในระยะใกล้กันได้ถึงสี่ตัว โดยปราศจากแนวโน้มของการเกิดการรบกวนระหว่างกัน ทำให้สามารถตรวจสอบหลายๆ จุดบนชิ้นงานเดียวกันได้โดยไม่มีการรบกวน

ความทนทานต่อแสงรอบข้างสูงถึง 100,000 ลักซ์

วงจรรวมแบบกำหนดเอง (IC) ป้องกันเซนเซอร์ไม่ให้ได้รับผลกระทบจากระบบแสงของโรงงาน รวมถึงแสงชนิดอื่นๆ อีกมากมายที่เกิดจากกระบวนการผลิต

ด้านบนสุดของหน้า

บริษัท คีย์เอ็นซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด 2034/140-143 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ชั้น 33
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 02-369-2777
อีเมล์: info@keyence.co.th
ร่วมงานกับเรา: KEYENCE Career Site